АНАЛІЗ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ

Автор(и)

  • О. О. АЛЕКСЕНКО Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Ukraine
  • М. В. МЕДВЕДЄВ Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171263

Ключові слова:

лейоміома матки, міомектомія, перистальтика матки, неплідність

Анотація

Лейоміома матки – поширене захворювання жіночої статевої сфери, що негативно впливає на здоров’я жінки.

Метою роботи став аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки, а також у жінок після консервативної міомектомії.

Матеріали та методи досліджень. В дослідженні приймали участь 61 пацієнтка з ЛМ, які були безплідними не менше ніж 24 місяці – 1 група. Пацієнтки 2 групи – жінки з ЛМ, які планували вагітність – 63 пацієнтки. Контрольну групу склали 36 здорових жінок, що також планували вагітність. Пацієнткам було проведено аналіз скоротливої функції матки та оцінено можливість запліднення. Частці пацієнток було виконано міомектомію. Було проведене спостереження за частотою настання вагітності та її перебігом.

Результати дослідження та їх обговорення. Після проведення аналізу скоротливої функції матки, пацієнтки першої групи в яких критерій можливості запліднення оцінений як несприятливий (n - 49) були розподілені на 2 підгрупи. Підгрупа 1a – жінки яким була виконана міомектомія n - 26 (42,6%), та група 1b – жінки які обрали вичікувальну тактику n – 23 (37,7%). Пацієнти другої групи (n – 63) були розподілені на дві підгрупи: підгрупа 2a – 27 (42,9%) жінок в яких критерій можливості запліднення оцінений як несприятливий та група 2b – 36 (57,1%) жінок з непорушеною перистальтикою матки. Зважаючи на те, що жінки другої групи не страждали на безпліддя, а тільки планували вагітність, з метою подальшого порівняння з групою 1 була використана вичікувальна тактика. Було проведене спостереження за частотою настання вагітності, її перебігом та особливостями пологорозрішення у досліджуваних жінок. Найбільша частота вагітностей була у КГ – 80,6% (p<0,05). Найменша частота була очікувано у групі 2а та 1b, де була обрана вичікувальна тактика на тлі порушення перистальтики матки (p<0,05). У групі 1а після проведення міомектомії відсоток жінок які завагітніли (65,3%) наблизився до КГ та групи 2b без порушення скоротливої функції матки.

Висновки. У жінок з ЛМ та порушенням перистальтики матки, вдалося знизити частоту неплідності в 1,53 разу, шляхом міомектомії. При цьому перебіг вагітності та пологів у жінок після органозберігаючого лікування ЛМ не супроводжувався суттєвим погіршенням в порівнянні з КГ, а також з основними групами без лікування. І навпаки в групі з лейоміомою матки без порушення перистальтики 75% жінок завагітніли уникаючи невиправданих оперативних втручань.

Біографії авторів

О. О. АЛЕКСЕНКО, Дніпропетровська медична академія МОЗ України

ALEKSENKO O.O.

М. В. МЕДВЕДЄВ, Дніпропетровська медична академія МОЗ України

MEDVEDIEV M.V.

Посилання

Авраменко Н. В. Сучасні погляди репродуктолога на етіопатогенез і лікування лейоміоми матки / Н. В. Авраменко, Д. Є. Барковський, О. В. Кабаченко, Д. В. Лецин // Запорож. мед. журн. – 2017. – Т. 19, 1 3. – С. 381 – 386.

Вдовиченко Ю.П. Лейоміома матки: етіопатогенез, профілактика, діагностика та лікування / Ю.П. Вдовиченко О.В. Голяновський, В.І. Лопушин // Здоровье женщины. – 2012. – 13(69). – С. 52–61.

Веропотвелян, П.М. Міома матки – сучасні погляди на етіопатогенез та методи лікування / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, П.С. Горук, Н. М. Кучер // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – 12. – С. 83–91.

Іванюта, С.О. Дискусійні питання ендохірургії в жінок репродуктивного віку / С.О. Іванюта, Л.І. Іванюта // Здоровье женщины. – 2010. – 1 6. – С. 55–57.

Камінський В.В. Сучасні принципи органозберігаючого лікування жінок з лейоміомою матки: методичні рекомендації затверджені МОЗ України / В. В. Камінський, В. О. Потапов, М. В. Медведєв. – Дніпропетровськ, 2012. – 32 с.

Корнацька А. Г. Нові погляди на лікування лейоміоми матки в жінок репродуктивного віку / А. Г. Корнацька, О. О. Ревенько, І. С. Колесніченко, та ін. // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - No4 (36). – С. 82-85.

Пат. 98911 Україна, МКИ в/15. Спосіб оцінки впливу інтрамуральної лейоміоми матки на можливість запліднення / О.О. Алексенко, Л.Є. Медведєва, М.В. Медведєв // Заявка.- u201412985; заявл. 14.12.2014; опубл. 12.05.2015, бюл.No9.патент на корисну модель No 98911. 12.05.2015, бюл. No 9.

Савельева, Т.М. Эндоскопическая миомэктомия: за и против / Т.М. Савельева, М.А. Курцев, В.Г. Браусенко и др. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – No6 (1). – С. 57–60.

Татарчук Т.Ф. Лейомиома матки. Современные принципы лечения / Т.Ф. Татарчук // Зростай, малюк! – 2009. – No22–23. – С. 1–24.

Buek J. Management options for uterine fibroid tumors // Amer. Fam. Physician. - 2007. - V.75, No10. - P. 1452-1453.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті