Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

Статус видання: вітчизняне

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами). Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорії читачів: науковці, медичні працівники.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки-матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації акушерів-гінекологів.

Передбачувана періодичність випуску: 2 рази на рік. Наклад – 1000 примірників.

Cпівзасновники видання: Громадська Організація «Асоціація акушерів- гінекологів України». Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Видання засновано у березні 1998 р.

За рішенням Атестаційної колегії МОН України № 1021 від 7.10.2015 «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21036 – 10836 ПР від 14.11.2014.


Зображення домашньої сторінки журналу