ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕНДОМЕТРІЯ ПРИ БЕЗПЛІДДІ У ЖІНОК З ЛЕГКИМИ ФОРМАМИ ЕНДОМЕТРІОЗА

Автор(и)

  • О. М. АЛТАНЕЦЬ Міський пологовий будинок No1, м. Дніпро, Ukraine
  • М. В. МЕДВЕДЄВ Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171287

Ключові слова:

еутопічний ендометрій, ендометріоз, безпліддя, імуногістохімічні маркери

Анотація

Незважаючи на вдосконалення діагностики, ендометріоз діагностують з великим запізненням. Особливого занепокоєння викликає субклінічний ендометріоз у жінок з безпліддям. Несвоєчасне  лапароскопічне лікування у відносно безсимптомних жінок призводить до відстрочення настання вагітності, прогресування хвороби та значного зниження фертильності.

Мета дослідження - оцінити частоту верифікації діагнозу зовнішнього генітального ендометріозу при «нормальному» та «анормальному» морфотипах еутопічного ендометрію у жінок з безпліддям.

Матеріали та методи. Обстежено 64 жінки репродуктивного віку з безпліддям. Усім пацієнткам в проліферативній фазі менструального циклу виконана Pipell-біопсія ендометрію, в якій вивчалася експресія рецепторів естрогену, прогестерону, ММП-9, bcl-2 та ki-68.

Результати дослідження та їх обговорення. У статті представлено результати вивчення комплексу імуногістохімічних маркерів в зразках еутопічного ендометрію у жінок з ендометріоз асоційованим безпліддям. Визначена чутливість, специфічність, прогностична значимість позитивного та негативного результатів. Також прорахована діагностична точність запропонованого методу.

Висновки. Комплекс імуногістохімічних маркерів може бути запропонований в якості малоінвазивної маніпуляції для верифікації початкових стадій ендометріозу у жінок з безпліддям.

Біографії авторів

О. М. АЛТАНЕЦЬ, Міський пологовий будинок No1, м. Дніпро

ALTANETS O.M.

М. В. МЕДВЕДЄВ, Дніпропетровська медична академія МОЗ України

MEDVEDEV M.V.

Посилання

Адамян Л.В., Азнурова Я.Б. Молекулярные аспекты патогенеза эндометриоза//Проблемы репродукции, No5, 2015, с.66-77.

Алтанець О.М., Медведєв М.В. Можливісь використання комплексу імуногістохімічних маркерів на етапі до клінічної діагностики зовнішнього геніального ендометріозу у жінок з безплідністю:прелімінарні дані // Одеський медичний журнал. 2018. No2, с. 22-26.

Богуславская Д.В., Lebovic D.I. Эндометриоз и бесплодие // Проблемы репродукции,- No 2,-2011, с. 69-74.

Бурлев В.А., Ильясова Н.А. Плотность нервных волокон и экспрессия ядерних изоформ рецепторов эстрогенов и прогестерона в эутопическом эндометрии у больных перитонеальной формой эндометриоза:влияние на наступление беременности // Проблемы репродукции, -No6, 2014, -С.61-69.

Бурлев В.А., Ильясова Н.А. Профиль гормонов и экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона в эндометрии у больных с эндометриозом и бесплодием на фоне лечения// Проблемы репродукции, No6, 2016, -С.66-75

Новикова Е.И. и др. Новые подходы к диагностике генитального эндометриоза // Омский научный вестник. 2012. No1–108. С. 44–48.

Londero AP, Calcagno A, Grassi T, Marzinotto S, Orsaria M Survivin, MMP-2, MT1-MMP и TIMP-2: their impact on survival, implantation, and proliferation of endometriotic tissues // Virchows Arch 2012;461 (5): 589-9

Johnson N. et al. Consensus on current management of endometriosis // Hum. Reprod. 2013. Vol. 28 (6). P. 1552–1568.

Begum T. Aetiology and pathogenesis of endometriosis — a review // Mymensingh Med. J. 2013. Vol. 22 (1). P. 218–221.

Yamanaka K. et al. Dienogest inhibits aromatase and cyclooxygenase-2 expression and prostaglandin E2 production in human endometriotic stromal cells in spheroid culture // Fertil. Steril. 2012. Vol. 97 (2). P. 477–482.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті