ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ТА РОЗЛАДІВ У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

Автор(и)

  • А. В. БОЙЧУК ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО, Ukraine
  • В. С. ШАДРІНА ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО, Ukraine
  • Т. В. ВЕРЕЩАГІНА ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171320

Ключові слова:

гіперпластичні процеси ендометрія, діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки, психологічні розлади

Анотація

Об’єктом лікувальної діяльності в гінекології є статеві органи жінки та їх зв’язок з процесом статевого життя ускладнює роботу гінеколога. Для лікарів складність виявлення випадків депресії полягає у тому, що майже в половині випадків пацієнти намагаються промовчати про симптомах депресії.

Мета дослідження – Визначення та зниження частоти і ступеня тяжкості психологічних порушень у жінок до та після діагностичного вишкрібання порожнини матки з приводу гіперпластичних процесів ендометрія на основі запропонованої нами терапії.

Матеріали та методи. Нами було комплексно обстежено 60 пацієнток з дисфункціональними матковими кровотечами на фоні гіперпластичних процесів ендометрія. Діагностика психо-емоційних станів і властивостей особистості з метою поглибленого аналізу скарг у жінок проводилася за «Шкалою депресії».

Результати дослідження та їх обговорення. Нами були виявлені розлади психічного стану обстежених хворих до і після діагностичного вишкрібання порожнини матки. Крім того, можна прослідкувати депресію ситуативного ґенезу, яку можна обґрунтувати різкою зміною оточуючого середовища, співпереживанням тестом.

Висновки. Діагностика психо-емоційних станів і властивостей особистості за «Шкалою депресії» показала, що запропонована нами терапія є ефективною для корекції психо-депресивних розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія

Біографії авторів

А. В. БОЙЧУК, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО

BOICHUK A.V.

В. С. ШАДРІНА, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО

SHADRINA V.S.

Т. В. ВЕРЕЩАГІНА, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО

VERESHCHAGINA T. V.

Посилання

Агаджанян А. Г. Сравнительная оценка результатов комбинированного применения трансвагинального УЗИ, эхогистерографии, аспирационной биопсии эндометрия и диагностической гистероскопии в диагностике внутриматочной патологии в условиях поликлиники / Мать и дитя : матер. VIII Всерос. науч. форума, 3-6 октября 2006 г., Москва, Россия / РАМН, Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии РАМН. – М., 2006. – С. 310–311.

Антипкін Ю.Г. Збереження репродуктивного здоров’я жінки як важлива складова покращення демографічної ситуації в Україні / Ю.Г. Антипкін // Внутрішня мед. – 2007. – No 4. – С. 137-138.

Венгрова, О. А. Роль гистероскопии в диагностике гиперплазии эндометрия / О. А. Венгрова // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики : науково-практичний журнал. 2013. - N 2 (Додаток). - С. 64.

Запорожан В.М. Ендоскопiчна хiрургiя в гiнекологiї / В.М. Запорожан // Ж. АМН України. – 2009. – Т. 5, No 1. – С. 44-52.

Запорожан В.М. Особливостi онкогенезу в органах репродуктивної системи i стратегiя ведення хворих / В.М. Запорожан // Ж. АМН України. – 2009. – Т. 5, No 3. – С. 495-502.

Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов /А. Карелин // Эксмо.- 2007. – С. 34-35.

Кулаков В.И. Новые технологические и научные приоритеты в акушерстве и гинекологии / В.И. Кулаков // Акушер. и гинеколог. – 2007. – No 5. – С. 3-5.

Кулакова И.В., Савельевой М. Г., Манухина Б. И..Гинекология. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа.2009. – С. 1076-1088.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Издательство Бахрах. 2006. – С. 652—678.

Селье Г. Стресс без дистресса. Прогресс.1982. - С. 124 – 127.

Mencaglia, L. Bipolas resectoscope: the future perspective of hysteroscopic surgery / Luca Mencaglia, Emmanuel Lugo, Sabina Consigli and Cristina Barbosa // Gynecology Surgery. 2009. - Vol. 6, No 1. - P. 15-20.

Horcajadas, J.A. Wide genomic analysis of human endometrial receptivity: new times, new opportunities / J.A. Horcajadas, A. Pellicer and C. Simon // Human Reprod. Update. 2007. - Vol. 13, No 1. - P. 77-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті