ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Автор(и)

  • А. В. БОЙЧУК ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО, Ukraine
  • О. Ю. КУРИЛО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства і гінекології ННІПО м. Тернопіль, Ukraine
  • О. І. ХЛІБОВСЬКА ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства і гінекології ННІПО м. Тернопіль, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171500

Ключові слова:

генітальний ендометріоз, безпліддя, якість життя, больовий синдром

Анотація

У структурі гінекологічної захворюваності ендометріоз займає третє місце після запальних захворювань жіночих статевих органів. Важливість проблеми зумовлена тим, що ендометріоз призводить до порушення якості життя жінок. Наукові розробки останніх років вказують, що у жінок, хворих на ендометріоз, частота настання вагітності значно нижча, ніж у здорових.

Мета дослідження – вивчення ефективності комплексного лікування зовнішнього генітального ендометріозу та зниження частоти його рецидивування на підставі удосконалення і впровадження алгоритму діагностичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів з використанням сучасних ендоскопічних технологій та медикаментозної корекції.

Матеріали та методи. В ході проведеного нами дослідження всі пацієнтки були розділені на три клінічні групи: 1 групу склали 57 пацієнток, яким в післяопераційному періоді призначалася монотерапія препаратом дієногест, 2 групу -60 пацієнток, яким в післяопераційному періоді проводилася комплексна терапія, в 3 групу були включені 53 пацієнтки, які відмовилися з різних причин від проведення в післяопераційному періоді гормонотерапії.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами проведено аналіз результатів комплексного лікування 170 пацієнток з зовнішнім генітальним ендометріозом. Запропонована терапія дозволила зменшити симптоми ендометріозу та відновити репродуктивну функцію жінки. В ході проведеного доcлідження вcтaновлено, нacкільки вирaжений вплив здійcнює ендометріоз нa якіcть життя жінок.

Висновки. Таким чином, комплексна терапія зовнішнього ендометріозу, яка складається з лапароскопії в поєднанні з гормонотерапією у післяопераційному періоді, приводить до зменшення тазового болю, зменшення розмірів та кількості вогнищ ендометріозу, відновлення фертильності, а також попереджує виникнення рецидивів, що, у свою чергу, підвищує якість життя.

Біографії авторів

А. В. БОЙЧУК, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства та гінекології ННІПО

BOICHUK AV

О. Ю. КУРИЛО, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства і гінекології ННІПО м. Тернопіль

KURILO O.YU.

О. І. ХЛІБОВСЬКА, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедра акушерства і гінекології ННІПО м. Тернопіль

KHLIBOVSKAYA O.I.

Посилання

Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Аполихина И.А. и др. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация // Федеральные клинические рекомендации по ведению больных – Москва, 2013. – 65 с.

Бойко В.І., Нікітіна І.М., Єжова О.В. Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2016. - 13(2). – С. 47-51.

Бойчук А. В., Курило О.Ю. Корман О. М., ХлібовськаО.І. Органозберігаюче хірургічне лікування та частота рецидивів ендометріозу // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2015. - 12. - С. 73-77.

Бойчук А. В., Курило О.Ю. Оваріальний резерв жінок з ендометріоїдними кістами // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – 12 (38). – С. 60–66.

Галкина, Н.В. Диффузный эутиреоидный зоб (эпидемиология, этиология и патогенез, роль генетических факторов в развитии, лечение) / Н.В. Галкина, Н.В. Мазурина, Е.А. Трошина // Пробл. эндокринологии. 2006. - Т.52, 14. - С. 49-56.

Дерябина, Е.Г. Современные представления о влиянии половых стероидов на патогенез заболеваний щитовидной железы у женщин / Е.Г. Дерябина, Н.В. Башмакова // Росс. вест. акуш. гинек. 2008. - Т.8, 16. - С. 52-55.

Запорожан В.М. Національний консенсус щодо ведення пацієнток із ендометріозом / В.М. Запорожан, Т.Ф. Татарчук, В.В. Камінський // Репродуктивная эндокринология. – 2015. – 14. – С. 7-12.

Ищенко А.И., Кудрина Е.А., Абдуллаева У.А. Еффективность комбинировонного лечения наружного эндометриоза с синдромом хронических тазовых болей с использованием агониста гонадотропин-рилизинг гормона Декапептил-депо // Жіночій лікар. – К., 2006. – No 6(8). – С. 8-11.

Ищенко, А.И. Современные проблемы наружного генитального эндометриоза / А.И. Ищенко, Е.А. Кудрина, И.В. Станоевич // Акуш. и гинек. 2007. - No5. - с. 67-73.

Леонов Б.В., Кулаков В.И., Смольникова В.Ю. Применение а-ГнРГ при бесплодии // Акущерство и гинекология. – 2003. – No 4. – С. 1-4.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 06.04.2016 No 319 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Тактика ведення пацієнток з генітальним ендометріозом.

Пашков, В.М. Современные представления об этиологии и патогенезе генитального эндометриоза / В.М. Пашков, В.А. Лебедев // Вопр. гинек., акуш. и перинт. 2007. - Т.6, No3. - С.52-61.

FernandezI, ReidC, Dziurawiec S. Living with endometriosis: The perspective of male partners. J Psychosom Res 2006; 61(4): 433-438.

HickeyM, BallardK, FarquharC. Endometriosis. BMJ 2014; 348: g1752.

FernandezI, ReidC, Dziurawiec S. Living with endometriosis: The perspective of male partners. J Psychosom Res 2006; 61(4): 433-438.

Stratton P., Berkley KJ. Chronic pelvic pain and endometriosis: translational evidence of the relationship and implications. Hum Reprod Update 2011; 17:3:327—324.

Trokoudes, K.M. Infertility and thyroid disorders / K.M. Trokoudes, N. Skordis, M.K. Picoloc // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2006. - Vol. 18, No 4. - P.446-451.

Wu, Y. Transcriptional characterizations of differences between eutopic and ectopic endometrium / Y. Wu, A. Kajdacsy-Balla, E. Strawn // Endocrinology. 2006. - Vol. 47, No 1. - P. 232-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті