ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК З ХРОНІЧНИМ ТАЗОВИМ БОЛЕМ ТА ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА

Автор(и)

  • З. М. ДУБОССАРСЬКА Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine
  • Л. П. ГРЕК Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171750

Ключові слова:

запальні захворювання органів малого таза, синдром хронічного тазового болю, інтерлейкіни

Анотація

У статті представлено патофізіологічні аспекти, що впливають на перебіг синдрому хронічного тазового болю (СХТБ) у жінок із запальними захворюваннями органів малого тазу (ЗЗО-МТ). Наведено принципи мультидисциплінарного підходу до медикаментозної терапії, фізіотерапевтичної та психологічної реабілітації.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 90 жінок із ЗЗОМТ. Основну – І групу склали 50 жінок з СХТБ, ІІ групу (порівняння) - 40 пацієнток з безбольовим перебігом. В оцінці больового синдрому використовували візуальну аналогову шкалу (ВАШ), больовий опитувальник Мак-Гілла (MPQ); рівень тривоги та депресії визначали за допомогою шкали Дж. Тейлора та Гамільтона. Визначали вміст рівнів лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), естрадіолу, прогестерону, пролактину, тестостерону, ДГЕА-сульфату та цитокінів (IL-10, IL-6, TNF-α) у сироватці крові.

Результати дослідження та їх обговорення. Підвищений рівень прозапальних цитокінів, IL-6,TNF-α, у хворих І групи в порівнянні з ІІ (р <0,001), корелював з тривалістю СХТБ, інтенсивністю тазового болю за ВАШ, із тяжким ступенем депресивних розладів, порушеннями ендокринних показників, що стало підставою для визначення лікувальної тактики СХТБ при ЗЗОМТ.

Висновки. Запропонована лікувальна тактика сприяла регресу больового синдрому через 1, 3 та 6 місяців за ВАШ відповідно на 34,61%; 62,84% та 100%; поліпшенню психоемоційного та загального стану у 88,3% жінок, зменшенню реактивної тривожності і депресивних розладів у 84,7% пацієнток, що свідчило про клінічну ефективність даного способу лікування.

Біографії авторів

З. М. ДУБОССАРСЬКА, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

DUBOSSARSKA Z.M.

Л. П. ГРЕК, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

GREK L.P.

Посилання

Біостатистика / [В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, М.В. Голубчиков та ін.]. – К.: Книга плюс, 2009. – 184 с.

Дубоссарская З.М. Современный взгляд на проблему воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская, Л.П. Грек, Т.Б. Ушакова// Здоровье женщины. – 2017. – No 6 (122). - С. 58 – 62.

Дубоссарская Ю.А. Синдром хронической тазовой боли на уровне междисциплинарного общения / Ю.А. Дубоссарская, З.М. Дубоссарская //Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. – No 3 (67). - С. 5-16.

Татарчук Т.Ф. Стресс и репродуктивная функция женщины / Т.Ф. Татарчук //. Международный эндокринологический журнал. – 2006.– No 3(5). - С. 2-9.

Хроническая тазовая боль: руководство для врачей / Под ред. А.Н. Беловой, В.Н. Крупина. – М.: Антидор, 2007. – 572 с.

Gunter J. Chronic pelvic pain: an integrated approach to diagnosis and treatment / J. Gunter // Obstet. Gynecol. Surv. – 2003. – V. 58 (9). – Р. 615–623.

Mc Lachlan C.S. Vascular inflammation [Text] / C.S. Mc Lachlan // Canadian Medical Association Journal. – 2007. – No 13. – Р. 134–136.

Cheong Y. Chronic pelvic pain: aetiology and therapy /Y. Cheong, R. William Stones// Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2006. – V. 20 (5). – Р. 695–711.

Dowlati Y. Meta-Analysis of Cytokines in Major Depression / Y. Dowlati, N. Herrmann, W. Swardfager, H. Liu // Biol. Psychiatry. – 2010. – V. 67. – Р. 446–457.

Sommer C. Recent findings on how proinflammatory cytokines cause pain: peripheral mechanism in inflammatory and neuropathic hyperalgesia / C. Sommer, M. Kress// Neurosci. Lett. – 2004. – V. 361. – Р. 184–187.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті