РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З БЕЗПЛІДНІСТЮ, ЯКИМ ПРОВЕДЕНО ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НА ПРИДАТКАХ МАТКИ

Автор(и)

  • А. Є. ДУБЧАК ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», Ukraine
  • О. В. МІЛЄВСЬКИЙ ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», Ukraine
  • Н. М. ОБЕЙД КУ ЦМЛ No1, м.Житомир, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171758

Ключові слова:

безплідність, репродуктивне здоров’я, хірургічне лікування, придатки матки

Анотація

Мета роботи: вивчити особливості стану репродуктивного здоров’я у жінок з безплідністю, яким було проведено органозберігаюче хірургічне лікування на придатках матки.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 120 жінок репродуктивного віку з трубно-перитонеальним фактором безплідності та доброякісними утвореннями яєчників, позаматковою вагітністю, яким проведено органозберігаюче оперативне втручання на придатках матки. 76 (63,7%) обстеженим основної групи (І група) хірургічне лікування було проведено в плановому порядку, 44 (36,7%) пацієнткам основної групи (ІІ група) хірургічне лікування було проведено в ургентному порядку. У обстежених жінок оцінювався психоемоційний статус, вивчалась менструальна та сексуальна фунція.

Результати дослідження та їх обговорення. У жінок, яким було проведено хірургічне лікування в ургентному порядку на придатках матки, провідною причиною безплідності явились раніше перенесений запальний процес внутрішніх статевих органів, ранній початок статевого життя, перенесені операції на органах малого тазу та черевної порожнини. Серед порушень менструальної функції майже в 2 рази частіше виявляли АМК та альгодисменорею у жінок 2 групи, у жінок, які були нами прооперовані в плановому порядку, провідною причиною безплідності явились ранній початок статевого життя та перенесений запальний процес внутрішніх статевих органів. У жінок, які були прооперовані в ургентному порядку - раніше перенесений запальний процес внутрішніх статевих органів, артитфіційні та мимовільні аборти, перенесені операції на органах малого тазу та черевної порожнини. Дисгармонію статевих стосунків частіше відмічали жінки з безплідністю, яким було проведено хірургічне лікування в ургентному порядку. Більшість обстежених 2 групи відмічали тривожність, порушення сну, зниження настрою, плаксивість. Виявлено зниження сумарного рівня показників психічного стану у 26 (59,1%) жінок 2 групи та у 24 (31,6%) пацієнток 1 групи, що відповідає несприятливим показникам стану та свідчить про зниження самооцінки у жінок, яким було проведено хірургічне лікування за всіма трьома показниками, (самопочуття, активність, настрій)

Висновки. У жінок з безплідністю, яким було проведено органозберігаюче хірургічне лікування на придатках матки виявлено порушення репродуктивного здоров’я, яке проявлялось змінами менструальної функції, сексуального здоров’я та психоемоційного стану.

Біографії авторів

А. Є. ДУБЧАК, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України»

НМАПО ім. П.Л.Шупика

О. В. МІЛЄВСЬКИЙ, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України»

MILEVSKY AV

Н. М. ОБЕЙД, КУ ЦМЛ No1, м.Житомир

OBEYD NN

Посилання

Паращук Ю.С. Безплідність у шлюбі: навч. посібник / Ю.С.Паращук, О.І.Каліновська, М.Г.Грищенко, В.Ю.Паращук.-Харків:ХН-МУ.-2014.-124 с.

Сабаничева Д. Х. Клинико-статистический анализ отдаленных результатов и качество жизни женщин после функционально-щадящих гинекологических операций. Автореф. дис...к.м.н., 2014, 18 с.

Дубчак А.Є. Сучасні тенденції формування репродуктивного потенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури) /Дубчак А.Є.,. Нижник-Шкіряк З.А /Здоровье женщины, 2012,No 4(70).-С.41-43

Додонов А.Н. Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам при хирургическом лечении миомы матки / А.Н. Додонов, В.Б. Трубин, Т.Е. Трубина [и др.] // Материалы IV Съезда акушеров-гинекологов России. – М., 2008. –С. 35–36.

Kupermann М., Sexual Functioning after compared with supracervicel hysterectomy: a ran-domized trial / M. Kupermann, R.J. Summitt, R.E. Varner [et al.] // Obstet. Gynecol. – 2005. –No 105(6). – P. 1309–1318.

Lavrie T.A., Medical and surgical interventions for the treatment of usual-type vulval intraepithelial neoplasia / Lavrie T.A., Nordin A, et al. // Cochrane Database Syst Rev.- 2016.- Is 1. CD011837. Р.164-193.

Гасымова У.Р. Состояние овариального резерва у женщин репродуктивного возраста, перенёсших органосохраняющие операции на органах малого таза: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2014. 25 с.

Овариальный резерв и фертильность: сложности XXI века. Рациональный подход к сохранению репродуктивного резерва как залог фертильности и осознанного деторождения. Информационное письмо / Под ред. В.Е. Радзинского. — М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2015. — 24 с.

Шанин В.Ю. Патофизиология критических состояний / Шанин В.Ю. // СПб, 2003.-436 с.

Joseph, E. Frustrated demand for postpartum female sterilization in Brasil / Joseph E. Potter and others. // Contraception. - 2003. - Vol. 67 / No5. — P. 385-390.

Дубчак А.Є. Вплив хронічного тазового болю на психоемоційний стан у жінок з безплідністю / А.Є.Дубчак, О.В.Мілєвський, І.О.Мандзій // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекологіі. Наук.-практ.ж.,2012.-No1(9).-С.91-93

Горпинченко И.И. Бесплодный брак в Украине. Новые реальности. Горпинченко И.И., Никитин О.Д. / Здоровье мужчин, - 2010, No3.- с. 184-190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті