ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СОМАТИЧНОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ВАГІТНИХ ЖІНОК ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ (ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ)

Автор(и)

  • І. А. ЖАБЧЕНКО ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Ukraine
  • О. Р. СЮДМАК ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Ukraine
  • О. М. БОНДАРЕНКО ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171766

Ключові слова:

ожиріння, непліддя, репродуктивне здоров’я, соматична захворюваність, екстракорпоральне запліднення, вагітність, ускладнення

Анотація

Сучасна медицина розглядає ожиріння як самостійне багатофакторне хронічне рецидивуюче захворювання, яке потребує серйозного лікування та самостійно може бути причиною непліддя. Доведено причинно-наслідкові зв’язки між ожирінням і захворюваністю на діабет другого типу, серцево-судинні захворювання. Перше місце у жінок з ожирінням посідають запальні захворювання додатків матки, вагініти та лейоміома матки.

Мета дослідження: вивчення структури та особливостей захворюваності на соматичну та гінекологічну патологію у жінок з непліддям, вилікованим методом екстракорпорального запліднення (далі ЕКЗ), у поєднанні з ожирінням.

Матеріали і методи дослідження: проведено ретроспективний аналіз 221 історії вагітності й пологів жінок, які знаходились на лікуванні й розродженні у відділенні патології вагітності і пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» за 2012 – 2016 роки.

Результати дослідження і їх обговорення: переважна кількість вагітних з ЕКЗ на фоні ожиріння має старший репродуктивний вік, поєднану соматичну (53%) та гінекологічну патологію (58,5%), обтяжений акушерський анамнез та хронічні запальні процеси. У структурі соматичної захворюваності переважали захворювання серцево-судинної системи – 16 (50%), захворювання шлунково-кишкового тракту – 16 (50%); у структурі патології репродуктивних органів у пацієнток переважали запальні захворювання жіночих статевих органів – 21 (60%), пухлиноподібні утворення яєчників – 12 (34,4%) та лейоміома матки – 10 (28,6%).

Висновки: Враховуючи підвищений ризик розвитку ускладнень вагітності у жінок з ожирінням, що значно зростає у поєднанні з непліддям та застосуванням ЕКЗ, доцільним є ретельне антенатальне спостереження вагітних щодо ускладненого перебігу вагітності.

Біографії авторів

І. А. ЖАБЧЕНКО, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

I. A. ZHABCHENKO

О. Р. СЮДМАК, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

O. R. SUDMAK

О. М. БОНДАРЕНКО, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

O.M BONDARENKO

Посилання

Ахмедова Ш.У. Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы) / Ш.У. Ахмедова, Д.Ш. Садыкова // Новости медицины и фармации. – 2017. - No617. – С. 43-48.

Беловол А.Н. Ожирение: терапевтичечские подходы к ведению пациентов / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - No2 (65). – С. 30-38.

Веропотвелян П.Н. Влияние ожирения на репродуктивную функцию: новый взгляд на решение старых проблем / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян // Жіночий лікар. – 2017. - No1 (69). – С.56-59.

Лубянко Е.А. Метаболический синдром: современный взгляд / Е.А. Любянко // Вестник угроведения. – 2014. - No1(16). – С.154-158.

Овчар И.В. Углеводный обмен у женщин с бесплодием и ожирением // Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности: сб. науч. тр. Минск: ГУ РНМБ. – 2011. – 146-149.

Паньків В. І. Ожиріння як медико-соціальна проблема / В. І. Паньків// Практ. ангіологія. – 2006. – No4. – С. 36–42.

Прилепская В.Н. Ожирение в практике акушер-гинеколога /В.Н. Прилепская // Акуш. и гин. – 2013. – No 5. – С. 59–61.

Hajer G. Adipose tissue dysfunction in obesity, diabetes, and vascular diseases [Text] / G. Hajer, F.L.J. Visseren // European Heart Journal. – 2008. – Vol. 29. – P. 2959-2971.

Metwally М. The impact of obesity on female reproductive function / M. Metwally, T. C. Li, W. L. Ledger // Obesity reviews. - September 2007. – Р. 515-523.

Norman J.E. The adverse effects of obesity on reproduction / Reproduction // 2010. – 140(3). – P.343-345.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті