ОСОБЛИВОСТІ ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ - ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • І. А. ЖАБЧЕНКО ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Ukraine
  • Н. Г. КОРНІЄЦЬ Державний заклад «Луганський державний медичний університет», медичний факультет, кафедра акушерства та гінекології, м. Рубіжне, Ukraine
  • С. В. ТЕРТИЧНА-ТЕЛЮК Державний заклад «Луганський державний медичний університет», медичний факультет, кафедра акушерства та гінекології, м. Рубіжне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171769

Ключові слова:

вагітність, пологи, харчування, нутритивний статус, вагітні – переміщені особи

Анотація

Одним із чинників, що визначає фізіологічність перебігу вагітності, є харчування жінки.

Мета дослідження – вивчити особливості фактичного харчування у вагітних – переміщених осіб.

Матеріали та методи. Для виконання завдання дослідження за заздалегідь складеною анкетою проведено клінічне інтерв’ю 85 вагітних – переміщених осіб (основна група) в терміні гестації 22 – 38 тижнів та 31 вагітної – місцевої мешканки (контрольна група).

Результати дослідження та їх обговорення. Розраховуючи енергетичну цінність добового раціону вагітних досліджуваних груп, ми дійшли висновку, що середня енергетична цінність раціону в основній групі сягала 2913,1 ± 282,5 ккал (в групі контролю – 2222,3 ± 193,3 ккал; р < 0,05), що на 12,67% перевищує фізіологічну норму енергетичної цінності добового раціону вагітних у другій половині вагітності. Для вагітних – переміщених осіб притаманним є незбалансоване та нераціональне харчування за його окремими складовими частинами за рахунок підвищеної кількості жирів та вуглеводів, дефіцит білків з дизбалансом пластичних та енергетичних резервів, незамінних амінокислот, надлишкове вживання жирів з переважанням жирів тваринного походження.

Висновки. Виявлені зміни потребують корекції раціону як за кількісним, так і за якісним складом задля забезпечення неускладненого перебігу вагітності та розвитку плода.

Біографії авторів

І. А. ЖАБЧЕНКО, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

відділення патології вагітності та пологів

Н. Г. КОРНІЄЦЬ, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», медичний факультет, кафедра акушерства та гінекології, м. Рубіжне

KORNIETZ N.G.

С. В. ТЕРТИЧНА-ТЕЛЮК, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», медичний факультет, кафедра акушерства та гінекології, м. Рубіжне

TERTYCHNAYA-TELYUK S.V.

Посилання

Акушерство. Национальное руководство / Э. К.Айламазян, В. И. Кулаков, В. Е. Радзинский, Г. М. Савельева. – Москва: Изд-во Гэотар-медиа, 2009. – 1200 с.

Анохіна Г.А. Харчування під час вагітності / Г.А. Анохіна // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - No 5 (37). – с. 34 – 35.

Анчева И.А Функциональное питание при беременности / И.А. Анчева // Вопросы питания. - 2016. - No 4, том 85 – С. 22 - 28.

Атласов В.О. Современные направления совершенствования перинатальной помощи у женщин с ожирением / В.О. Атласов, С.Н. Гайдуков, Т.И. Прохорович // Журнал акушерства и женских болезней. — 2007. — т.LVI, выпуск 4. — С. 46 – 51.

Вдовиченко Ю.П. Затримка росту плода: Клініко-патогенетичні складові та засоби попередження. / Вдовиченко Ю.П., Танько О.П., Са-

мойлова М.В., Шарашидзе К.З. - Київ, 2017. - 43 с.

Венцківський Б.М. Новий підхід до профілактики плацентарної недостатності у жінок з ожирінням / Б.М. Венцківський, М.Є. Яроцький, В.О. Товстановська // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ: Інтермед, 2009. - С. 87 - 88.

Громова О.А. О профилактической, лечебной и избыточной дозе Омега - 3 полиненасыщенных жирных кислот в предгравидарный период, во время беременности и кормления грудью /О.А. Громова, И.Ю. Торшин, О.А. Лиманова, В.Н. Серов // Эффективная фармакотерапия. - 2014. - No45. - С. 28 - 36.

Дзгоева Ф.Х. Питание во внутриутробный период жизни: фетальное программирование метаболического синдрома / Дзгоева Ф.Х. // Ожирение и метаболизм. – 2015. – No 12. – С. 10–17.

Жук С.І. Реалії сучасної акушерської практики / С.І. Жук, О.Д. Щуревська, Т.В. Пехньо // ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ. – 2017. - No3 (119). - С. 20 - 22.

Кахиани М.И. Нарушения питания у беременных — состояние проблемы / М.И. Кахиани // Журнал акушерства и женских болезней. - 2008. - т.LVII, выпуск 2. - С. 121 -124.

Михеева Г.А. Функциональные ингредиенты в продуктах питания беременных и кормящих женщин / Г.А. Михеева, JI.H. Шатнюк// Материал X Всероссийского Конгресса диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье». - М., 2008 - С. 80 – 81.

Наказ МОЗ України від 02.11.2015 No 709 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії».

Наказ МОЗ України від 03.09.2017 No 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії».

Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формирования положительного опыта беременности [WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Татарчук Т.Ф. Прегравидарная підготовка / Т.Ф. Татарчук // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - No 5 (37). - С. 8 - 9

Rossy E. Dietary fish oil diminishes lymphocyte adhesion to macrophage and endothelial cell monolayers immunololgy/ Е. Rossy, M. Costa, P. Sanderson, P.C. Calder // Eur. J. Clin. Nutr. - 2007. - Vol. 61(8). - P.469 – 475.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті