КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Автор(и)

  • А. В. КАМІНСЬКИЙ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.171782

Ключові слова:

безпліддя, психосоматика, допоміжні репродуктивні технології, клініка, анамнез

Анотація

Мета дослідження. Встановити клініко-анамнестичні особливості жінок з безпліддям та психосоматичними розладами.

Матеріали та методи дослідження. Проведено обстеження 233 жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя, які направленні на лікування безпліддя методами ДРТ. Після проведення анкетування жінок та консультації психолога всі пацієнтки були розподілені на 3 групи залежно від наявності та вираженості психосоматичних розладів: 1 група – 32 жінки без виражених психосоматичних розладів (13,7 %); 2 група – 140 жінок з психосоматичними розладами середнього ступеня вираженості (60,1 %); 3 група – 61 жінка з вираженими психосоматичними розладами (26,2 %).

Результати дослідження та їх обговорення. Серед жінок з вираженими психосоматичними розладами достовірно більшою була частка пацієнток у віці старше 40 років (23,0 %). За соціальним статусом статистично вищим був відсоток службовців (44,3 %) та меншим – робітниць (13,1 %). Відмічена також висока частота негативних факторів зовнішнього середовища: куріння майже у половини (47,5 %) опитуваних та професійних шкідливостей – у третини (36,1 %). Відмічена достовірно вища частота пізнього менархе (14,8 %) та альгодисменореї (26,2 %) у жінок з вираженими психосоматичними розладами. Виявлена висока частота ко- та поліморбідності трубно-перитоніального безпліддя з іншою гінекологічною патологією. Сумарно найчастіше відмічались різноманітні захворювання інфекційного генезу. У жінок з вираженими психосоматичними розладами достовірно частіше мав місце едометріоз (18,0 %). Найчастіше серед соматичних захворювань відмічається патологія шлунково-кишкового тракту (40,0 %) та ожиріння (42,6 %) . У чверті жінок спостерігалась серцево-судинна патологія (24,5 %). У 3 рази частіше відмічені ендокринні захворювання, переважно патологія щитовидної залози (19,7 %). У половини (52,5 %) жінок з вираженими психосоматичними розладами діагностовано первинне безпліддя, що достовірно вище ніж у пацієнток без таких розладів чи з незначними їх проявами. Достовірно найнижча ефективність ДРТ встановлена у жінок з вираженими психоемоційними розладами (23,0 % проти 46,1 та 37,9 % пацієнток без таких розладів та з невираженими порушеннями, p<0,05).

Висновки. Встановлені фактори, пов’язані з розвитком психосоматичних розладів у жінок з трубно-перитоніальним безпліддям, які становлять групу ризику неефективності програм ДРТ. Отримані дані вказують на необхідність психо-діагностичного консультування, психологічного супроводу та відповідної корекції виявлених психосоматичних порушень у пацієнток, включених до програм ДРТ.

Біографія автора

А. В. КАМІНСЬКИЙ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

KAMINSKYI A.V.

Посилання

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.

National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: A systematic analysis of 277 health surveys / M.Mascarenhas, S.Flaxman, T.Boerma, S.Vanderpoel, G. Stevens // PLOS Medicine. – 2012. – V.9, # 12. – e1001356.

Chandra A. Infertility and Impaired Fecundity in the United States, 1982-2010: Data From the National Survey of Family Growth / Chandra,

A., Copen, C.E., & Stephen, E.H.. National Health Statistics Reports. – 2013. - # 67. – P.1-19.

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя : навч.посібн. / за ред. Ф. В. Дахна, В. В. Камінського, О. М. Юзька. – К., 2011. – 338 с.

Рябова М.Г. Индивидуально-психологические особенности женщин с различными типами нарушения репродуктивной функции / М.Г. Рябова // Вестник ТГУ. – 2013. – No9 (125). – С.190–198.

Ермошенко Б. Г. Роль психологических факторов при бесплодии (обзор литературы) / Б. Г.Ермошенко, B. A. Kpyтoвa // Успехи современного естествознания. – 2005. – No8. – С.17–20.

Бацилева О.В. Психологія репродуктивного здоров’я: медико-психологічні та соціальні аспекти / О.В. Бацилева. – Донецьк: Донбас, 2011. – С. 34–35. – 236 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті