ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ

Автор(и)

  • С. Є. САВЧЕНКО Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ, Ukraine
  • Т. В. КОЛОМІЙЧЕНКО Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ, Ukraine
  • О. І. ГЕРВАЗЮК Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.172555

Ключові слова:

ВІЛ-інфіковані вагітні, клітинна ланка імунної системи, гуморальна ланка імунної системи, циркулюючи імунні комплекси

Анотація

Мета дослідження: вивчити зміни в системі імунітету у ВІЛ-інфікованих вагітних в залежності від клінічної стадії.

Матеріали та методи дослідження. У 150 ВІЛ-інфікованих вагітних та роділь оцінювали клітинну та гуморальну ланки імунної системи.

Результати дослідження та їх обговорення. В ІІ триместрі відбувається пригнічення клітинної ланки у всіх обстежуваних вагітних з відновленням її функції у вагітних контрольної групи в ІІІ триместрі. У пацієнток з ІІ та ІІІ клінічними стадіями ВІЛ-інфекції залишається супресія клітинної ланки імунної системи в ІІІ триместрі. Фагоцитарна активність у вагітних ІІ та ІІІ груп достовірно знижена як в ІІ, так і в ІІІ триместрах.

Для жінок з ІІ та ІІІ клінічними стадіями ВІЛ-інфекції характерна активація гуморальної ланки імунної системи з гіперпродукцією IgA та IgG та підвищення циркулюючих імунних комплексів.

Висновки. У вагітних з ВІЛ-інфекцією ІІ та ІІІ клінічних стадій спостерігається стійке зниження клітинної та активація гуморальної ланок з утворенням високої кількості циркулюючих імунних комплексів, що обгрунтовує доцільність подальшого вивчення впливу ВІЛ на організм вагітної жінки.

Біографії авторів

С. Є. САВЧЕНКО, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

SAVCHENKO S.E.

Т. В. КОЛОМІЙЧЕНКО, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

KOLOMIYCHENKO T.V.

О. І. ГЕРВАЗЮК, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

Посилання

Андреева И. И. Общие и отличительные закономерности формирования иммунного ответа при иммуноопосредованных заболеваниях: дис. ... доктора мед. наук : 14.03.09 / Андреева Ирина Ивановна. - Ростов-на-Дону, 2016. – 266 с.

Газазян М. Г. и др. Выраженность синдрома системного воспалительного ответа в I триместре как маркер поздних осложнении беременности //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2011. – No. 5.

Гайдуков С. Физиологическое акушерство. Учебное пособие. – Litres, 2017.

Гришина Т. И., Филатова Г. А. Иммунная система человека как механизм обеспечения жизнедеятельности // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2013. – No. 5-6.

Долгушин И. И. ВИЧ-инфекция: этиология, патогенез, лабораторная диагностика: учебно-методическое пособие для студентов // Челябинск. – 2014., ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство / под ред. В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с.

Иванова А. Д. и др. Исследование фагоцитарной аактивности нейтрофилов периферической крови беременных женщин // Авиценна. – 2016. – Т. 1. – No. 9. – С. 11-12.

Казимирко Н. К. и др. Иммунология физиологической беременности // Молодий вчений. – 2014. – No. 3 (06). – С. 132-138.

Казмирчук В. Е., Мальцев Д. В. Принципы интерпретации данных иммунограммы // Ліки України. – 2012. – No. 9. – С. 14-21.

Майлян Э. А. Современные представления о ВИЧ-инфекции (клиническая лекция) //Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2014. – No. 19, No 4. – С. 83-91.

Маркелова Е. В., Скляр Л. Ф., Иванис В. А. Значение иммунных механизмов в патогенезе некоторых острых и хронических вирусных инфекций //Инфекция и иммунитет. – 2011. – Т. 1. – No. 4.

Сизякина Л. П., Андреева И. И. Патогенетические аспекты формирования несостоятельности иммунной системы в динамике ВИЧ-инфекции //Иммунология. – 2016. – Т. 37. – No. 5.

Снимщикова И. А. Курс лекций по прикладной иммунологии. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – 2015.

Стяжкина С. Н. и др. Перестройка иммунной системы во время беременности //Наука, техника и образование 2015. No 4 (10). – 2015. – С. 185.

Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., Ярилин А. А. Руководство по клинической иммунологии: диагностика заболеваний иммун. системы: рук. для врачей.– ГЭОТАР-Медиа, 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті