ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЕФЕКТІВ КРІОЕКСТРАКТА ПЛАЦЕНТИ І МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У ЛІКУВАННІ ПЕРЕДЧАСНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЯЄЧНИКІВ, ВИКЛИКАНИХ ХІМІОТЕРАПІЄЮ, В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Автор(и)

  • К. П. СКИБИН Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ukraine
  • Н. І. КОЗУБ Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ukraine
  • В. Ю. ПРОКОПЮК Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.172562

Ключові слова:

Ускладнення після хіміотерапії, передчасна недостатність яєчників, кріоекстракт плаценти, мезенхімальні стовбурові клітини з жирової тканини

Анотація

Передчасна недостатність яєчників (ПНЯ) є частим наслідком лікування онкологічних захворювань. У даний час актуальним завданням є пошук нових способів відновлення і збереження функції яєчників у жінок, що перенесли хіміотерапію (ХТ).

Мета дослідження: порівняти терапевтичні ефекти кріоекстракта плаценти (КП) та мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини (МСК ЖТ) у відновленні статевої функції при оваріальної недостатності після ХТ в експерименті.

Матеріали та методи: ПНЯ моделювали на самках мишей лінії BALB \ c. Тварин розподілили на 4 групи по 15 самок вагою 20,1 ± 1,1 г з регулярним естральним циклом: 1 - контрольна група, 2 - група з моделлю ПНЯ, 3 - група з моделлю ПНЯ, отримувала лікування КП (по 0,01 г в / м 1 р / сут 5 днів). 4 група з моделлю ПНЯ, що отримувала лікування МСК ЖТ (100000 клітин внутрішньочеревно одноразово). Досліджували вагу, естральний цикл, статеву активність, морфологічні зміни репродуктивних органів у тварин.

Результати та обговорення: Після ХТ у всіх мишей достовірно знижувалась вага, естральний цикл ставав монофазним, вагінальних пробок не було. У 2 групі тварин без лікування вага і активність відновлювалися через 6 тижнів після ХТ, естральний цикл - через 5 тижнів у 40%, статева активність - через 6 тижнів у 30% тварин. У 3 групі тварин, вага і активність відновлювалися через 3 тижні, естральний цикл у 70% -через 4 тижні, статева активність - через 5 тижнів. В 4 групі тварин, після застосування МСК ЖТ, вага і активність відновлювалися через 3 тижні, естральний цикл у 85% - через 4 тижні, статева активність - через 5 тижнів. При гістологічному дослідженні у 2 групи тварин яєчники були зменшені в розмірах, зазначалося відсутність структурних елементів, а в матках були атрофічні зміни. У групах тварин з лікуванням КП і МСК ЖТ відзначалось відсутність типових елементів в яєчниках, спостерігались окремі фоллікулоподібні структури, матка в препаратах була близька до інтактної.

Висновки: В експерименті КП і МСК ЖТ має виражений терапевтичний ефект при індукованому ХТ ПНЯ

Біографії авторів

К. П. СКИБИН, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Н. І. КОЗУБ, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

В. Ю. ПРОКОПЮК, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Посилання

Волочаева М.В., Р.Г. Шмаков, Е.А. Демина / Влияние ротивоопухолевого лечения на репродуктивную систему женщин: методы защиты и сохранения функции яичников // Клиническая ОНКОгематология.-2014.-No2.-том 7.-С.114-121.

Козуб М.Н. Реалии и перспективы использовании клеточной и тканевой терапии в лечении преждевременной недостаточности яичников (обзор литературы) / Козуб М.Н., Скибина К.П., Козуб Н.И., Прокопюк В.Ю. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України Випуск 1 (39).- 2017.-С.70-75.

Козуб М.М. Експериментальне обгрунтування застосування кріоекстракту плаценти у пацієнток з синдромом передчасної недостатності яєчників / М.М. Козуб, М.І. Козуб, К.П. Скибіна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупіка. Випуск 27 ч.I. Киів. – 2016. – С.117– 123.

Нечушкина И.В. / Репродуктивное здоровье женщин, излеченных в детстве от злокачественных опухолей // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 2011. – т. 2. – No4.

Петренко А.Ю., Хунов Ю.А., Иванов Э.Н. Стволовые клетки. Свойства и перспективы клинического применения. - Луганск: Пресс-экспресс, 2011. - 368 с.

Прокопюк О.С. Кріоконсервування плаценти та визначення механізмів її впливу на організм реципієнтів пізнього онтогенезу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.01.35 «Кріомедицина» / О.С.Прокопюк. - Харків, 2014 - 36 с.

Троик Е.Б. Репродуктивное здоровье и беременность у больных с лимфомами Ходжкина / Е. Б. Троик , Л. Э. Кокаева , И. В. Сергеева , Т. В. Шнейдер // Детская медицина Северо–Запада .– 2012.– Т. 3 No 3.– с.46– 48

Шепітько К.В. Морфометрична характеристика стінки клубової кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів/ К.В. Шепітько // Світ медицини та біології. – 2014 - No3(45) – С.158 – 161.

Kozub M.M. Comparison of various tissue and cell therapy approaches when restoring ovarian, hepatic and kidney’s function after chemotherapy-induced ovarian failure / Kozub M.M., Prokopiuk V.Y. Skibina K.P. Prokopiuk O.V. Kozub N.I.// Experimental oncology.-2017.- Vol. 39, No 3.-181-185.

Sun M, Wang S, Li Y, Yu L, Gu F, Wang C, Yao Y. Adipose-derived stem cells improved mouse ovary function after chemotherapy-induced ovary failure. Stem Cell Res Ther. 2013 Jul 9;4(4):80. doi: 10.1186/scrt231.

Xiao GY1, Liu IH2, Cheng CC1, Chang CC1, Lee YH3, Cheng WT4, Wu SC5. Amniotic fluid stem cells prevent follicle atresia and rescue fertility of mice with premature ovarian failure induced by chemotherapy. PLoS One. 2014 Sep 8;9(9):e106538. doi: 10.1371/journal.pone.0106538. eCollection 2014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті