ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ З ВІКОМ ЖІНКИ

Автор(и)

  • З. В. ЧУМАК Одеський національний медичний університет, Ukraine
  • О. О. ЗЕЛІНСЬКИЙ Одеський національний медичний університет, Ukraine
  • М. В. ШАПОВАЛ Одеський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(41).2018.172605

Ключові слова:

гіперплазія ендометрія, апоптоз, малігнізація, сенесенс

Анотація

Гіперпластичні процеси ендометрія - одна із найбільш поширених патологій слизової оболонки тіла матки, інтерес до її вивчення обумовлений зростанням частоти виникнення, здатністю як до самостійного виліковування, так і до малігнізації.

Мета дослідження - вивчити вікову динаміку частоти виявлення проліферативних процесів ендометрія.

Матеріали і методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації патогістологічного бюро, що склало 1404 – з аключень гіперпластичних станів. Гістологічні стани були розподіленні згідно віковим категоріям пацієнток. Результати досліджень були опрацьовані статистично за допомогою варіаційної статистики, з використанням стандартних комп’ютерних систем.

Результати дослідження та їх обговорення. Морфологічне виявлення гіперплазій ендометрія мало максимальні значення в категорії жінок в віці 46-50 років й становило 15,31±0,96%, з поступовим зниженням показників в 18-25 років та більше 61 року. Атипові форми гіперплазій максимально були виявлення в 41-45 р. – 1,71±0,35% та 46-50 р. – 1,42±0,32%, з вікової категорії 46-50 років було констатовано малігнізацію ендометріальної тканини, що становило 0,43±0,17% з подальшим зростанням частоти процесу.

Висновки. В результаті проведеного аналізу встановлено максимальне виявлення простої та комплексної гіперплазії ендометрія без атипії в віковій категорії 46-50 років. Атипові форми простої та комплексної гіперплазії ендометрія простежується у всіх вікових категоріях, із максимальною частотою прояву в аналогічних за віком періодах - 41-45 років і 46-50 років. Морфологічні ознаки малігнізації ендометріальної тканини були вперше констатовані в віковій категорії 46-50 років, що співпадає з віком настання менопаузи в Одеському регіоні, з подальшим відносним ростом частоти та агресивності процесу з віком.

Біографії авторів

З. В. ЧУМАК, Одеський національний медичний університет

Одеський міський центр з проблем клімактерія

О. О. ЗЕЛІНСЬКИЙ, Одеський національний медичний університет

Одеський міський центр з проблем клімактерія

М. В. ШАПОВАЛ, Одеський національний медичний університет

Одеський міський центр з проблем клімактерія

Посилання

Гиперплазия эндометрия (Клиническая лекция)// И.Б. Вовк, Н.Е. Горбань, О.Ю. Борисюк / Здоровье женщины.- 2016.- No5(111). – С.10-18.

Григоренко А.Н., Гордийчук А.Б. Гиперплазия эндометрия: Вопросов больше, чем ответов// Репродуктивная эндокринология.- 2017.- No3(35).- С31-43.

Кушлинский Н.Е., Немцова М.В. Молекулярные механизмы опухолевого роста // Патогенез.- 2014.- Т.12.-No1.- С.4-14.

Молекулярно-генетические механизмы развития гиперпластических процессов эндометрия // Н.А. Демакова, О.Б. Алтухова, С.П. Пахомов и др. / Научные ведомости.- 2014.- No4 (175), Вып. 25. С.177-182.

Онкология: учебник/ М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев. 2010.- 920 с.

Татарчук Т.Ф., Калугина Л.В., Тутченко Т.Н. Гиперпластические процессы эндометрия: что нового? // Репродуктивна ендокринологія.- 2015.- No5 (25).- С.7-13.

Чернуха Г.Е. Гиперплазия эндометрия: перспективы развития проблемы // акушерство и гинекология.- 2009.- No4.- С.11-15.

Чумак З.В., Зелинский А.А., Шаповал Н.В. и др. О функциональной активности теломеразы в клеточных структурах эндометрия при его различных морфофункциональных состояниях. // Репродуктивное здоровье Восточная Европа. – 20017 - No2, Т.7.- С.170-175.

Шахламова М.Н., Исаева Э.А., Панкратов В.В. Этиология и патогенез гиперпластических процессов эндометрия в постменопаузе // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии .- 2011.- Т.10.- No4.- С. 76-84.

Clinicopathological Correlation of Endometrrium in Abnormal Uterine Bleeding / Usha G. Doddamani, G.B. Doddamani, Geetanjali Katageri// Sch. J. App. Med. Sci.- 2014.- 2 (1A): 46-49.

Evolution of genomic imbalance in endometrial hyperplasia and carcinoma/ Michal Bednarek, Maria Constantinou, Lukasz Kqprzyfiskil end al.// Gynecol. Pol.- 2014.- Nov. 85(11).- 828-32.

World Health Organization. Cancer. Fact sheet. Updated February. 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-13

Номер

Розділ

Статті