DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(42).2018.172824

СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ

В. О. БЕНЮК, В. М. ГОНЧАРЕНКО, Ю. В. КРАВЧЕНКО, А. В. ГАНУЩАК, О. А. ДИНДАР

Анотація


У останні десятиліття зберігається тенденція до зростання частоти гормонозалежних захворювань і пухлин органів репродуктивної системи, в структурі яких важливе місце займають гіперпластичні процеси ендометрія.

Мета дослідження - поліпшити якість діагностики гіперпластичних процесів ендометрія шляхом реалізації нових диференційно-діагностичних детермінант з застосуванням гістероскопії та еластографії.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 162 жінки з патологією ендометрія у віці від 18 до 45 років. Діагностичний пошук проводився при використанні ультразвукового дослідження з подальшим виконанням гістерорезектоскопії або роздільного вишкрібання слизової матки та цервікального каналу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Авторами показано, що впровадження соноеластографії та гістероскопії дозволяє визначити тактику і етапність ведення хворих, проводити скринінгову діагностику та диспансерне спостереження.

Висновки. Транспіхвове ульразвукове дослідження має високу чутливість - 79,1%. Доповнення ультразвукового дослідження методикою соноеластографії при діагностиці гіперпластичних процесів ендометрія дозволяє підвищити діагностичну чутливість до 89,6%, а гістероскопії - до 95,5%.


Ключові слова


Гіперплазія ендометрія; поліпи ендометрія; соноеластографія; міома матки; ультразвукова діагностика; гістероскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенюк В.А. Внутриматочная патология: справочник врача «Гинеколог»: руководство / В. А. Бенюк, В. Н. Гончаренко, Ю. В. Кувита [и др.] – Киев: Библиотека «Здоровье Украины», 2013. – 203 с.

Дубоссарская З.М./ Гиперплазия эндометрия./ Дубоссарская З.М., Дубоссарская Ю.А. // Жіночий лікар.- 2009.- №5 – С. 22-29.

Дубоссарская З.М. Теория и практика гинекологической эндокринологии / Дубоссарская З.М. и др.- Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД» - 2005. - 412 с.

Запорожан В.Н. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия/ Запорожан В.Н., Татарчук Т.Ф., В.Г.Дубініна, Н.В.Косей. // Репродуктивная эндокринология. – 2012. - № 1 (3). – С. 32-38.

Татарчук Т. Ф. Современные принципы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия / Т. Ф. Татарчук, Е. В. Бурлака // Здоровье женщины – 2003. – № 4. – С. 107–113.

Татарчук Т. Ф. Медикаментозна терапія гіперпроліферативних процесів ендометрія / Т. Ф. Татарчук, О. В. Бурлака, К. О. Корінна // Ліки та життя. – 2005. − № 1. − С. 100−103.

Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний шейки и тела матки / О.К. Хмельницкий. – СПб.: SOTIS, 2000. – 333 с.

Beniuk V. Predictive diagnosis of endometrial hyperplasia and personalized therapeutic strategy in women of fertile age. [електронний ресурс ] // V. Goncharenko , V. Beniuk , O. Kalenska , O. Demchenko , M. Spivak and R. Bubnov :. EPMA J 2013, 4:24. .Режим доступу до журн. http://www.epmajournal.com/content/4/1/24/abstract.

Goncharenko V. Endometrial hyperplasia in women of fertile age: personalized diagnosis and therapeutic strategy [електронний ресурс ] // V. Goncharenko , R. Bubnov:. Conference Paper: 16th World Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), Florence, Italy, March 2014.; 03/2014 Режим доступу до журн. http://gest.btcongress.it/viewAbstractPdf.php?id=2048

Hammond M. The effect of growth factors on the proliferation of human endometrial stromal cells in culture / M.G. Hammond, Oh. Sung – Tack, J. Anners // Amer. J. Obstet. Gynec. – 1993. – Vol. 168. – P. 1131 – 1138.

Tozaki M. Ultrasonographic elastography of the breast using acoustic radiation force impulse technology: preliminary study// Jpn. J. Radiol. 2011. V.29. № 6. P.452-456.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2664-0767 (print)
E-ISSN: 2707-1677 (online)