DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(42).2018.173609

ВПЛИВ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ РЕЦЕПТОРІВ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОРМОНАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ БЕЗ АТИПІЇ

Д. А. ХАСХАЧИХ, В. О. ПОТАПОВ

Анотація


В даний час вважається, що провідна роль у розвитку ГЕ належить надлишковій естрогенній стимуляції в поєднанні з недостатністю прогестеронового впливу. Однак, не тільки концентрація гормонів в крові і тканинах визначає ступінь їх впливу на клітини, а в першу чергу, реакція клітин залежить від експресії рецепторів до них.

Матеріали та методи. Проведено проспективне імуногістохімічне дослідження експресії рецепторів естрогенів і прогестерону у 45 жінок репродуктивного віку з гістологічно підтвердженою гіперплазією ендометрія без атипії в зразках зішкрібів з порожнини матки. Всі жінки отримували терапію мікронізованим прогестероном в безперервному режимі на протязі 6 місяців з подальшим морфогістологічним дослідженням зішкрібів ендометрія. За рівнем експресії рецепторів прогестерону всі жінки були розподілені на дві групи: з низькою і високою експресією рецепторів.

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані показали, що у всіх групах жінок з гіперплазією спостерігалася висока експресія рецепторів естрогенів. В групі жінок з високою експресією рецепторів прогестерона, після проведеної терапії, во всіх випадках спостерігалася нормалізація трофики ендометрія, яка характерна фазі менструального цикла. В групі жінок з низькою експресією рецепторів прогестерону спостерігалася в 13,2% прогресія, в 57,8% повторно діагностована гіперплазія без атипії, в 29% нормалізація гістологічної картини.

Висновки. Рівень експресії рецепторів прогестерону потрібно враховувати при призначенні гормональної терапії та виборі лікувальної тактики у хворих з ГЕ без атипії. Низька експресія  рецепторів прогестерону в ендометрії призводить до зниження ефекту проведення терапії з застосуванням прогестинів та потребує вибору іншої тактики лікування.


Ключові слова


гіперплазія ендометрія без атипії; рецептори естрогенів; рецептори прогестерону; гормональна терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Татарчук, Т.Ф. Медикаментозна терапія гіперпроліферативних процесів ендометрія / Т.Ф. Татарчук, О.В. Бурлака, К.О. Корінна // Ліки та життя. — 2015. — No 1. — С. 100–101.

Григоренко А.Н. Гиперплазия эндометрия: вопросов больше, чем ответов /А.Н. Григоренко, А. Б. Гордийчук // Репродуктивна гінекологія.- 2017.- No3(35). - С.31-43.

Clark TJ. The management of endometrial hyperplasia: An evaluation of current practice. / T.J. Clark, D. Neelakantan, J.K. Gupta // Eur J of Obstet Gynecol and Rep. Bio 2006;125:259-264 Endometrial intraepithelial neoplasia /ACOG Committee Opinion. No641 //Obstet Gynecol, 125(2015): 1272–1278.

Dolapcioglu K. The efficacy of intrauterine versus oral progestin for the treatment of endometrial hyperplasia.A prospective randomized comparative study / K. Dolapcioglu, A. Boz Baloglu, A. Clin // Exp Obstet Gynecol 2013;40(1):122-126.

Shao R. Progesterone receptor isoforms A and B: new insights into the mechanism of progesterone resistance for the treatment of endometrial carcinoma /Shao R. // Ecancermedicalscience. - 2013 Dec 18;7:381.

Veriede A.B. Effect of levonorgestrel IUD and oral medroxyprogesterone acetate on glandural and stromal progesterone receptors (PRA and PRB), and estrogen receptors (ER- alfa and ER-beta) in human endometrial hyperplasia /A.B. Veriede, T. Kaino, et al. // Gynecol Oncol. - 2006. - Vol.101. - No2.-P.214-223.

Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека / Под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлина. – Казань, 2004. – 456 с.

Хариет Э.Р. Иммуноцитохимия: электронная микроскопия / Э.Р. Хариет, К.С. Гаттер // Молекулярная клиническая диагностика. Методы: Пер. с англ. / Под ред. С. Херрингтон, Дж. Макги.– М.: Мир, 1999. – 558 с.

McClelland R.A. A multicentre the reliability of steroid receptor immunocytochemical assay quantification /R.A. McClelland, D. Willson, R. Leake et al. // Europ.J. Cancer. – 1991. – Vol. 27. – P. 711–715.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2664-0767 (print)
E-ISSN: 2707-1677 (online)