DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(43).2019.177826

СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ХРОНІЧНИМ ТАЗОВИМ БОЛЕМ У ЖІНОК З ПОЄДНАНИМИ ДОБРОЯКІСНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МАТКИ

З. М. ДУБОССАРСЬКА, Л. П. ГРЕК

Анотація


Терапевтичні підходи хронічного тазового болю у жінок репродуктивного віку з генітальним ендометріозом, в поєднанні з лейоміомою матки, гіперплазією ендометрія повинні бути орієнтовані на потреби пацієнток, для яких, крім збереження фертильності, важливе значення має усунення больового синдрому та покращення психоемоційного статусу.

Мета роботи: розробити, клінічно апробувати систему лікувально - реабілітаційних заходів при ХТБ з урахуванням патогенетичних передумов.

Матеріали і методи проведено аналіз лікувальних алгоритмів хронічного тазового болю у 85 пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з лейоміомою матки і гіперплазією ендометрія без атипі з тяжким тазовим болем (ВАШ 7–10 балів) (n=44) – група І та помірним (ВАШ 4–6 балів) (n=41) – група ІІ. Середній вік жінок І та ІІ клінічної групи дослідження склав відповідно 37,71±0,93 та 41,05±1,08 (М±m) років.

Результати дослідження Найбільш ефективною схемою у довготривалому лікуванні визнано застосування – а-ГнРГ 3,6 мг 3 - 6 місяіців з внутрішньоматковою системою з левоноргестрелом. Найбільші темпи зниження рівня особистісної тривожності за шкалою Дж. Тейлора через 12 місяців визначено за алгоритмом а-ГнРГ 3,6 мг - 3 місяці у поєднанні з нестероїдними протизапальними засобами, дієногестом 2мг або КОК, що містять дієногест 12 міс.

Висновок Запропонований підхід лікування хронічного тазового болю дозволив істотно знизити інтенсивність болю – у 83,53% жінок, стабілізувати психоемоційний стан у 93,30%, знизити рецидив ХТБ у 3,9 рази, порівняно з жінками, які отримували традиційну терапію.


Ключові слова


тазовий біль; ендометріоз; лейоміома матки; гіперплазія ендометрія; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubossarskaya ZM., Grek LP. Features of the pathogenesis and treatment of chronic pelvic pain with genital endometriosis. Literature review. Reproductive health. Eastern Europe.016;4(46):493-503.

Zakharenko NF, Tatarchuk TF, Kovalenko NV. The role of oxidative stress in the genesis endometriosis. Reproductive endocrinology. 2014; 4 (18): 13–6.

Therapy of chronic pelvic pain in women who first applied for medical assistance. Management of the Royal College of Obstetrics and Gynecology of Great Britain. Female doctor 2016; 6:49-56.

Cosmi V. Evolution of quality of life and sexual satisfaction in women suffering from endometriosis. 11-th Congress of the European Federation of sexology; 2012 Sept; Madrid. Madrid; 2012.

Zhuk SI, Kosyanenko SN, Kulik VA. Comprehensive treatment of combined dyshormonal pathology of the reproductive system. Medical aspects of women’s health. 2010; 3: 28-31.

Caruso S, Iraci M, Cianci S, et al. Comparative, openlabel prospective study on the quality of life and sexual function of women affected by endometriosis-associated pelvic pain on 2 mg dienogest/30 μg ethinyl estradiol continuous or 21/7 regimen oral contraceptive. J Endocrinol Invest. 2016;8:923–31.

Adamyan LV, Sonova MM, Loginova OH and others. Comparative analysis of the effectiveness of dienogest and leuprorelin in the complex treatment of genital endometriosis. Reproduction problems. 2013; 34 (4): 33–8.

Chiantera V, Abesadze E, Mechsner S. How to understand the complexity of endometriosis-related pain. J Endometr Pelvic Pain Disord. 2017;9(1):30–8.

Lang TA, Sesik M. Kak opisyivat statistiku v meditsine : ruk. dlya avtorov, redaktorov i retsenzentov. 2-e izd. Moskva: Prakticheskaya meditsina; 2016. 480 s. Lang TA, Sesik M. How to describe statistics in medicine: hands. for authors, editors and reviewers. 2nd ed. Moscow: Practical medicine; 2016. 480 p.

Grek LP., Dubossarska ZM. Clinical and morphological characteristics of chronic pelvic pain in patients with hyperproliferative diseases of the genital organs. Woman’s health. 2019; 2 (138): 74–79.

Brown J, Farquhar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014;3:CD009590.

Brown J, Pan A, Hart RJ. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2010;12:CD008475. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD008475.pub2.

Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014;29(3):400–12. doi: https://doi.org/10.1093/humrep/det457.

Leonardo-Pinto JP, Benetti-Pinto CL, Cursino K, Yela DA. Dienogest and deep infiltrating endometriosis: The remission of symptoms is not related to endometriosis nodule remission. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;211:108–11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дубоссарская З.М, Грек Л.П. Особенности патогенеза и лечения хронической тазовой боли при генитальном эндометриозе. Обзор литературы. / З.М. Дубоссарская, Л.П.Грек // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа.– 2016. –№ 4 (46). С.493 – 503

Захаренко Н.Ф., Татарчук Т.Ф., Коваленко Н.В. Роль оксидативного стресу в ґенезі ендометріозу. / Н.Ф. Захаренко, Т.Ф.Татарчук , Н.В. Коваленко // Репродуктивная эндокринология. – 2014. – №4(18). С.13–6.

Терапія хронічного тазового болю у жінок, які вперше звернулися по медичну допомогу. Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії. Жіночий лікар. – 2016. – №6. С.49–56.

Cosmi V. Evolution of quality of life and sexual satisfaction in women suffering from endometriosis. 11-th Congress of the European Federation of sexology; 2012 Sept; Madrid.

Жук С.И. Комплексное лечение сочетанной дисгормональной патологии репродуктивной системы. / С.И. Жук, С.Н. Косьяненко, В.А.Кулик // Медицинские аспекты здоровья женщины – 2010. – №3. С.28–31.

Comparative, open-label prospective study on the quality of life and sexual function of women affected by endometriosis-associated pelvic pain on 2 mg dienogest/30 μg ethinyl estradiol continuous or 21/7 regimen oral contraceptive. /S. Caruso , M. Iraci , S.Cianci, et al. // J Endocrinol Invest – 2016. – N8. P.923–931.

Адамян Л.В. Сравнительный анализ эффективности диеногеста и лейпрорелина в комплексном лечении генитального эндометриоза. / Л.В.Адамян, М.М.Сонова, О.Н.Логинова и др. // Проблемы репродукции – 2013. – №4,Т.34. С.33–38.

Chiantera V, Abesadze E, Mechsner S. How to understand the complexity of endometriosis-related pain. / V. Chiantera , E.Abesadze, S.Mechsner S. // J Endometr Pelvic Pain Disord. – 2017. – N4,Vol.34. P.33–38.

Ланг ТА, Сесик М. Как описывать статистику в медицине : рук. для авторов, редакторов и рецензентов. 2-е изд. Москва: Практическая медицина; 2016. 480 с.

Грек Л.П., Дубоссарська З.М. Клініко-морфологічна характеристика хронічного тазового болю у пацієнток з гіперпроліферативними захворюваннями статевих органів. / Л.П.Грек, З.М. Дубоссарська // Здоровье женщины нщины – 2019. – №2. (138). С.74–79.

Brown J, Farquhar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014;3:CD009590.

Brown J., Pan A., Hart R.J. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometr iosis./ J. Brown , A.Pan ,R. Hart // Cochrane Database Syst Rev. – 2010. – N2:CD008475.

ESHRE guideline: management of women with endometriosis. / G.A. Dunselman, N. Vermeulen, C. Becker et al. // Hum Reprod.– 2014. – N3,Vol.29. P.400–412.

Leonardo-Pinto J.P., Benetti-Pinto CL, Cursino K, Yela DA. Dienogest and deep infiltrating endometriosis: The remission of symptoms is not related to endometriosis nodule remission. /J.P. Leonardo-Pinto, C.L.Benetti-Pinto, K.Cursino, D.A.Yela // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.– 2017. – N211. P.108–111.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2664-0767 (print)
E-ISSN: 2707-1677 (online)