СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЛИБОКИМ ІНФІЛЬТРАТИВНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Автор(и)

  • В. М. ЗАПОРОЖАН Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса, Ukraine
  • І. З. ГЛАДЧУК Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса, Ukraine
  • Н. М. РОЖКОВСЬКА Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса, Ukraine
  • В. Г. МАРИЧЕРЕДА Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса, Ukraine
  • В. Л. КОЖАКОВ Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(45).2020.212157

Ключові слова:

глибокий інфільтративний ендометріоз, лапароскопічне лікування, стандартизація, хірургічні енергії, післяопераційний період

Анотація

Незважаючи на успіхи медикаментозного лікування ендометріозу, у випадках глибокого інфільтративного ендометріозу (ГІЕ), що супроводжується резистентним тазовим болем та (або) безплідністю, хірургічне лікування залишається методом вибору.

Мета дослідження: стандартизація методики та техніки лапароскопічного лікування ГІЕ з використанням різних хірургічних енергій.

Матеріал і методи дослідження. Нами проведений ретроспективний аналіз випадків лапароскопічного лікування 126 паціенток з глибоким інфільтративним ендометріозом (ГІЕ).

Результати дослідження та їх обговорення: Стандартизоване лапароскопічне втручання при ГІЕ включало: лапароскопічну ревізію тазової та абдомінальної порожнини; вісцероадгезіолізис, верифікацію ГІЕ, візуалізацію сечоводів; хірургічне лікування ендометріом; латеральну та (або) центральну резекцію очеревини, резекцію ендометріозних вузлів, та, за необхідності, резекцію кишки з накладаннням анастомозу. Застосування новітніх хірургічних енергій при стандартизованому лікуванні ГІЕ сприяло зменшенню частоти післяопераційної гіпертермії, парезу кишківника, тривалого дренування черевної порожнини, терміну перебуванні в стаціонарі.

Висновки. Стандартизація лапароскопічного лікування ГІЕ із застосуванням новітніх хірургічних енергій сприяє покращенню перебігу післяопераційного періоду, зменшенню частоти післяопераційних ускладнень, тривалості перебування в стаціонарі, що свідчить про клінічну та економічну ефективність цього хірургічного підходу в лікуванні глибокого інфільтративного ендометріозу.

Біографії авторів

В. М. ЗАПОРОЖАН, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса

ZAPOROZHAN V.M.

І. З. ГЛАДЧУК, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса

GLADCHUK I.Z.

Н. М. РОЖКОВСЬКА, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса

ROZHKOVSKA N.M.

В. Г. МАРИЧЕРЕДА, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса

MARICHEREDA V.G.

В. Л. КОЖАКОВ, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології, м. Одеса

KOZHAKOV V.L.

Посилання

Singh SS, Suen MWH. Surgery for endometriosis: beyond medical therapies Fertility and Sterility. 2017;107(3): 549 – 554.doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.01.001

Cranney R, Condous G, Reid S. An update on the diagnosis, surgical management, and fertility outcomes for women with endometrioma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2017;96:633–643. doi.org/10.1111/aogs.13114

Zondervan KT, Phil D, Becker CМ, Missmer SA. Endometriosis. N. Engl. J. Med. 2020;382:1244–1256. DOI: 10.1056/NEJMra1810764

Guerriero S, Condous G, van den Bosch T, et al.: Systematic approach to sonographic evaluation of the pelvis in women with suspected endometriosis, including terms, definitions and measurements: a consensus opinion from the International Deep Endometriosis Analysis (IDEA) group. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 48(3): 318–32. DOI: 10.1002/uog.15955

Menakaya U, Reid S, Lu C, Baseem G, Infante F, Condous G. Performance of an Ultrasound Based Endometriosis Staging System (UBESS) for predicting the level of complexity of laparoscopic surgery for endometriosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016;48:786–95. DOI: 10.1002/uog.15858

E. Rolla. Endometriosis: advances and controversies in classification, pathogenesis, diagnosis, and treatment. F1000Research 2019, 8 (F1000 Faculty Rev):529 Last updated: 23 APR 2019. doi.org/10.12688/f1000research.14817.1)

Saridogan Е, Becker CM, Feki A et al. Recommendations for the Surgical Treatment of Endometriosis. Part 1: Ovarian Endometrioma. Human Reproduction Open, Gynecol Surg. 2017; 14(1): pp. 1–6, doi:10.1093/hropen/hox016

Keckstein J, Becker CM, Canis M et al. Recommendations for the surgical treatment of endometriosis. Part 2: deep endometriosis. Human Reproduction Open, 2020 (1); Published online 2020 Feb 12, pp. 1–25, doi:10.1093/hropen/hoaa002

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-09

Номер

Розділ

Статті