СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІКУВАННЯ ГЕНІТОУРИНАРНОГО СИНДРОМУ З ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

Автор(и)

  • М. С. ПУЧКО Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ, Ukraine
  • В. О. БЕНЮК Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ, Ukraine
  • В. Ф. ОЛЕШКО Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ, Ukraine
  • Т. В. КОВАЛЮК Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ, Ukraine
  • А. А. МОМОТ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(45).2020.212237

Ключові слова:

генітоуринарний синдром, естрадіол, перименопаузальний вік, сечо-статева система, СО2 - лазер

Анотація

Стаття висвітлює сучасний погляд на проблему діагностики та лікування генітоуринарного синдрому (ГС) у пацієнток в перименопаузальному періоді. Дослідження останніх років вказують на значущу роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) яка проявляється порушенням структури колагену та основного матриксу сполучної тканини (СТ), яка входить до складу сечо-статевого комплексу. На сьогодні відсутній єдиний погляд на діагностику та лікування ГС у жінок в перименопаузальному періоді, що й обумовило мету й завдання нашого дослідження.

Мета дослідження: патогенетичне обґрунтування застосування СО2 лазеру в комплексному лікуванні генітоуринарного синдрому у пацієнток в пременопаузальному періоді.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 132 жінки у віці 45-55 років з клінічними проявами ГС, які в залежності від запропонованої терапії були розподілені на основну групу – 56 жінок та групу порівняння – 76 жінок. Окрім загальноклінічного дослідження пацієнткам основної і групи порівняння досліджували вміст маркерів синтезу(Total P1 NP, Total P3 NP) та резорбції (deoxypiridinolin Pyriliks – D) СТ. Для визначення тяжкості симптомів ГС використовували опитувальник PFDI-20 та опитувальник для визначення індексу сексуальної дисфункції (FSFI). Жінки основної групи отримували терапію, що передбачала застосування 4 сеансів СО2 -лазеру з інтервалом 30-45 днів у комбінації з локальною аплікацією крему на основі естрадіолу протягом 7 місяців. Жінки групи порівняння отримували лише терапію що передбачала локальну аплікацію крему на основі естрадіолу протягом 7 місяців.

Результати дослідження та їх обговорення. Середній вік пацієнток обстежених груп склав 47,3±2,4 років. Для жінок з проявами ГС виявилось притаманним зниження середнього значення маркеру синтезу колагену І типу на 58,5% (основна група) та 65,2% (група порівняння) від фізіологічної норми. Середнє значення маркеру синтезу колагену ІІІ типу у виявилось підвищеним на 52,2% (основна група) та 36,0% (група порівняння) від фізіологічної норми. Середній показник маркеру резорбції сполучної тканини Pyriliks -D, у жінок основної і групи порівняння достовірно не відрізнявся. За даними опитувальника PFDI-20 виявлено достовірне зниження медіани балів з 55 до 18 у жінок основної групи протягом 8 місяців лікування. За даними опитувальника FSFI відзначено достовірно значуще збільшення індексу сексуальної функції у жінок основної групи (медіана балів до лікування – 25, після лікування – 46; р<0,05). Результати визначення середньої концентрації маркеру синтезу колагену І типу Total P1 NP в динаміці лікування через 4 місяці демонструють достовірне його підвищення на 72,8% у жінок, які отримували терапію СО2 -лазером у поєднанні з медикаментозною терапією. Середнє значення концентрації маркеру синтезу колагену ІІІ типу Total P3 NP у жінок, які отримували терапію СО2 -лазером у поєднанні з медикаментозною терапією достовірно знизилось у порівнянні з початковим значенням на 62,4%. На тлі проведення терапії СО2 -лазером та медикаментозного лікування у жінок основної групи і групи порівняння достовірної різниці в показниках маркеру резорбції сполучної тканини Pyriliks–D не відзначено.

Висновки. Включення терапії СО2 -лазером до комплексного лікування генітоуринарного синдрому дозволяє достовірно зменшити прояви генітоурінарних розладів, що підтверджується достовірним зниження медіани балів з 55 до 18 у жінок основної групи за результатами опитувальника PFDI-20 (р<0,05). Позитивний лікувальний ефект СО2 -лазеру, з нашої точки зору, відбувається за рахунок впливу на етіопатогенетичні механізми виникнення синдромокомплеку – вікового дисбалансу маркерів синтезу та резорбції сполучної тканини. Збільшення концентрації маркеру синтезу колагену І типу сприяло синергічному зменшенню концентрації маркеру колагену ІІІ типу Total P3 NP у жінок основної групи і стабілізації його значення в динаміці лікування. З нашої точки зору є перспективним дослідження гормонального статусу жінок з генітоурінарним синдромом для вдосконалення тактики етіотропного лікування та профілактики рецидивів

Біографії авторів

М. С. ПУЧКО, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ

PUCHKO M.S

В. О. БЕНЮК, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ

BENYUK V.O.

В. Ф. ОЛЕШКО, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ

OLESHKO V.F.

Т. В. КОВАЛЮК, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ

KOVALIUK T.V.

А. А. МОМОТ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Кафедра акушерства і гінекології № 3, Київ

MOMOT A.A.

Посилання

Apolihina I.A., Gorbunova E.A. Clinical and morphological aspects of vulvovaginal atrophy. Medicinskij sovet. 2014; 9: 110 – 117.

Arsent'ev V.G., Sereda Ju.V., Tihonov V.V. i dr. Connective tissue dysplasia is the constitutional basis of multiple organ disorders in children and adolescents. Pediatrija. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2011; 90 (2): 54–57.

Balan V.E., Kovaleva L.A. Comprehensive treatment of urogenital atrophy and recurrent urinary tract infections in postmenopause. Jeffektivnaja farmakoterapija. Akusherstvo i ginekologija. 2013; 2 (18): 10 – 14.

Bezmenko A.A., Shmidt A.A., Koval' A.A., Karpishhenko Zh.M. Conservative methods of treatment of urinary incontinence under stress in women. Vestnik Rossijskoj Voenno-medicinnskoj akademii. 2014; 45 (1): 227 –232.

Gvozd'ov M.Ju., Tupikina N.V., Kasjan G.R., Pushkar D.Ju. Pelvic organ prolapse in the clinical practice of a urologist. Metodychni rekomendacii'. 2016; 2: 22 – 38.

Glazunova A.V., Jureneva S.V. The prevalence of vulvovaginal atrophy and its impact on the quality of life of women. Questions of terminology and safety of local hormone therapy. Akusherstvo i ginekologija. 2014; 11: 29 – 33.

Gorbunova E.A., Apolihina I.A. Atrophic zestoretic as one of the faces genitourinary syndrome. Jeffektivnaja farmakoterapija. Akusherstvo i ginekologija. 2015; 4 (36): 31 – 36.

Dobrohotova Ju.Je., Ibragimova D.M., Mandrykina Zh.A., Serova L.G. Microbiocenosis of the female genital tract. M.: GEOTAR-Media. 2015: 80.

Il'ina I.Ju., Dobrohotova Ju.Je., Venediktova M.G., Utina M.S. i soavt. Effective correction of genitourinary menopausal syndrome by laser fractional ablation. RMZh. Mat' i ditja. 2018; 5 (1): 4 –8.

Il'ina I.Ju., Dobrohotova Ju.Je. Non-surgical methods of correction of genital prolapse and urination disorders. Ginekologija. 2016; 18 (2): 28 – 31.

Il'ina I.Ju., Dobrohotova Ju.Je. Features of urination in gynecological patients. Medicinskij sovet. 2014; 19: 21 – 25.

Kuznecova I.V., Chushkov Ju.V., Ishhenko A.I. The role of local use of estriol in optimizing the outcomes of surgical treatment of genital prolapse in peri - and postmenopausal patients. Akusherstvo i ginekologija. 2015; 19: 2–6.

Kulakov V.I., Manuhin I.B., Savel'eva G.M. National guide to gynecology. M.: GEOTAR-Media. 2011: 1120.

Leonova Z.A., Florensov V.V. Synthesis and functions of female sex hormones. Sibirskij medicinskij zhurnal. 2013; 117 (2): 10 – 12.

Nejmark A.I., Razdorskaja M.V. Urinary incontinence in women. M.: GEOTAR-Media. 2013: 123.

Tumilovich L.G., Gevorkjan M.A. Directory of gynecologistendocrinologist. M.: Prakticheskaja medicina. 2014: 208.

Shestakova I.G. Vaginal atrophy in the practice of an obstetrician-gynecologist. Ginekologija. 2014; 6: 7 – 11.

Arroyo C. Fractional CO2 laser treatment for vulvovaginal atrophy symptoms and vaginal rejuvenation in perimenopausal women. Int J Womens Health. 2017: 28 (9): 591 – 595. DOI: 10.2147/IJWH.S136857.

Athanasiou S., Pitsouni E., Falagas M.E. et al. CO2 -laser for the genitourinary syndrome of menopause. How many laser sessions? // Maturitas. 2017; 104: 24 –28. DOI: 10.1016/j.maturitas.2017.07.00

Behnia-Willison F., Sarraf S., Miller J. et al. Safety and longterm efficacy of fractional CO (2) laser treatment in women suffering from genitourinary syndrome of menopause. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 213: 39 – 44. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2017.03.036.

Consensus Recommendations. Management of genitourinary syndrome of menopause in women with high risk for breast cancer: consensus recommendations from The North American Monopause Society and the International Society for the Study of Women’s Sexual Care. 2018; 25 (6): 1 – 13. DOI: 10.1097/GME.0000000000001121

Elisabeth A. Erekson, Sallis O. Yip, Terri S. Wedderburn et al. The VSQ: a questionnaire to measure vulvovaginal symptoms in postmenopausal women. Menopause. 2013; 20 (9): 973 – 979. DOI: 10.1097/GME.0b013e318282600b

Fistonić N, Fistonić I, Lukanovič A, Findri Guštek Š, Sorta Bilajac Turina I, Franić D. First assessment of shortterm efficacy of Er: YAG laser treatment on stress urinary incontinence in women: prospective cohort study. Climacteric. 2015; 18 (1): 37 – 42. DOI: 10.3109/13697137.2015.1071126.

Gambacciani M., Palacios S. Laser therapy for the restoration of vaginal function. Maturitas. 2017; 99: 10 – 15. DOI: 10.1016/j.maturitas.2017.01.012.

Gaspar A, Addamo G, Brandi H. Vaginal Fractional CO2 Laser: A Minimally Invasive Option for Vaginal Rejuvenation. Am.J Cosmetic Surg. 2011; 28 (3): 156 – 162. DOI:10.1177/074880681102800309

Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The American Menopause Society. Menopause. 2013; 20 (9): 888 – 902. DOI: 10.1097/GME.0b013e3182a122c2

Moreira A.C, Silva A.M., Santos M.S., Sardao V.A. Phytoestrogens as alternative hormone replacement therapy in menopause: What is real, what is unknown. J. Steroid BiochemMol.Biol. 2014; 21: 61 – 71. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2014.01.016.

Nappi R.E., Palacios S. Impact of vulvovaginal atrophy on sexual health and quality of life at postmenopause. Climacteric. 2014; 17 (1): 3 – 9. DOI: 10.3109/13697137.2013.871696

Nede O. Williams, Maryam B. Lustberg.. Time for Action: Managing of Genitourinary Syndrome of Menopaues. Journal of Oncology Practice. 2019; 15 (7): 371. DOI 10.1200/JOP.19.00350

Ogrinc U.B., Senear S., Lenasi H. Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women. Lasers Surg. Med. 2015; 47 (9): 689 – 697. DOI: 10.1002/lsm.22416.

Pagano I., Gieri S., Nocera F. et al. Evaluation of the CO2 Laser Therapy on Vulvo-Vaginal Atrophy (VVA) in Oncological Patients: Preliminary Results. J Cancer Ther. 2017; 8 (5): 452 – 463. DOI: 10.4236/jct.2017.85039.

Perino A., Calligaro A., Forlani F. et al. Vulvo-vaginal atrophy: a new treatment modality using thermo-ablative fractional CO2 laser. Maturitas. 2015; 80 (3): 296 – 301. DOI: 10.1016/j.maturitas.2014.12.006.

Portman D.J., Gass M.L. Vulvovaginal Atrophy Terminology Consensus Conference Panel. Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women’s Sexual Health and the North American Menopause Society. Maturitas. 2014; 79 (3): 349 – 354. DOI: 10.1016/j.maturitas.2014.07.013.

Rossella E. Nappi, E. Martini, L. Cucinella, S. Martella et al. Addressing Vulvovaginal Atrophy (VVA)/Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) for Health Aging in Women. Frontiers in Endocrinology. 2019; 10: 1-11. DOI 10.3389/fendo.2019.00561

Stefano S., Stavros A., Massimo C. The use of pulsed CO2 lasers for the treatment of vulvovaginal atrophy. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015; 27 (6): 504 – 508. DOI: 10.1097/GCO.0000000000000230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-09

Номер

Розділ

Статті