ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВИХ ЗМІН РІВНЯ ВІТАМІНУ D У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • Н. К. СІЛІНА ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ, Ukraine
  • Т. Ф. ТАТАРЧУК ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ, Ukraine
  • Т. М. СІЛІНА Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м.Київ, Ukraine
  • С. І. РЕГЕДА ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ, Ukraine
  • Е. Ф. ЧАЙКІВСЬКА Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м.Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219474

Ключові слова:

рівень вітаміну D, вікові зміни, дівчата-підлітки

Анотація

Проблема репродукції людини в останні десятиліття знаходиться в центрі уваги вчених і практикуючих лікарів усього світу. Широкий резонанс у науковому та суспільному середовищі знаходить помітне погіршення стану репродуктивного здоров’я населення, яке визначає здоров’я і життєздатність сучасних і майбутніх поколінь. Ряд наукових досліджень демонструють важливу роль вітаміну D та значимість його недостатності або дефіциту в виникненні патологічних станів в жіночого організмі. Вивчення особливостей вікових змін D-вітамінного статусу у дівчат-підлітків дасть можливість розробити алгоритми надання допомоги і профілактувати порушення репродуктивного здоров’я жінок.

Метою дослідження є оцінка рівня вітаміну D у дівчат -підлітків у віковому аспекті.

Матеріал та методи. Для виконання завдання дослідження нами було проаналізовано 1098 показників рівня 25(OH)D в сироватці крові дівчат-підлітків віком від 10 до 18 років, який визначали за допомогою методу імуноферментного аналізу (ІФА). За віком дівчата розподілялися наступним чином: 10 років -102 (9,3%), 11 років – 100 (9,1%), 12 років – 115 (10,5%), 13 років – 103 (9,4%), 14 років – 150 (13,6%), 15 років – 123 (11,2%), 16 років – 137 (12,5%), 17 років – 132 (12,0%), 18 років – 136 (12,4%). Статистичні дані оброблялися в Statistics 6.1. Перевірка розподілу показників проводилася за допомогою критерію КолмогороваСмирнова. Для опису показників, при розподілі відмінному від гаусового, використовували - медіану і квартили (Me, IQR: Q1-Q3). При описі частотних характеристик використовували частоту (P) або (P ± 95%CI), де CI - довірчий інтервал. Для порівняння двох незалежних груп використовувався критерій Мана-Уїтні (U). Порівняння частот проводили за допомогою таблиць спряженості.

Результати. Аналіз результатів на рівень 25-(OH)D в сироватці дівчат-підлітків показав, що норма показника (більше 75 нмоль/л) спостерігалася у 25,5 ± 2,6% (280/1098) обстежених, дефіцит показника (менш ніж 50 нмоль/л) було зафіксовано у 32,1 ± 2,8% (352/1098), недостатність у 42,4±2,9% (466/1098) осіб. Відсоток норми показника вітаміну D знижувався від 10-11 років (28,4±8,8 - 32,0±9,1%), до 18 років (19,1±9,9%). В той же час частота дефіциту метаболіту 25-(OH) D статистично значимо (χ2 2 = 9,0; р = 0,003) збільшувалася від 20,0 ± 7,8% у одинадцятирічних дівчаток до 38,2 ± 8,2% у 18 років. Ризик виявити дефіцит 25-(OH) D у популяції в 18 років в 1,4 рази вище ніж у одинадцятирічних (RR = 1,91 ; 95%CI: 1,2 -3 ,0).

Висновки. Сприятливий вплив розробки програми формування здорового способу життя у дівчат-підлітків, активного проведення профілактики та своєчасного лікування недостатності і дефіциту вітамину D позитивно вплине на збереження репродуктивного здоров’я дівчат та зниження ризиків виникнення акушерсько-гінекологічної патології у жінок.

Біографії авторів

Н. К. СІЛІНА, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ

SILINA N.K.

Т. Ф. ТАТАРЧУК, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ

TATARCHUK T.F.

Т. М. СІЛІНА, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м.Київ

SILINA T.M.

С. І. РЕГЕДА, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м.Київ

REGEDA S.I.

Е. Ф. ЧАЙКІВСЬКА, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м.Львів

TCHAIKIVSKA E.F.

Посилання

Pyrogova V.I., Shurpyak S.O., Oshurkevych O.O., Zhemela N.I., Oxabska I.I.

The role of vitamin D in maintaining women’s health and modern principles of correction of D-status of the body. Zdorove zhenshiny. 2018; 9 (135):44-49. (In Ukrainian).

Bulavenko O.V., Tatarchuk T.F., Kon`kov D.G., Furman O.F. Modern strategies of clinical management of vitamin D deficiency in the practice of obstetrician-gynecologist. Reproduktivna endokrinodogiya. Almanah reproduktivnogo zdorov’ya .2018; 83-90. (In Ukrainian).

Shurpyak S.O. Management of vitamin D deficiency in patients with dyshormonal combined proliferative diseases of the reproductive organs. Zdorove zhenshiny. 2018; 4 (130):14-18. (In Ukrainian).

Skowrońska P., Pastuszek E., Kuczyński W., Jaszczoł M., Kuć P. [et al.]. The role of vitamin D in reproductive dysfunction in women – a systematic review. Annals of Agricultural and Envi ronmentalMedicine.2016;23(4):671-676.

Silina N. K., Dyumina A.A. The role of vitamin D in women’s health. Review of international studies. Slovo Pro zdorov’ya. 2018; 5(17):26-29. (In Ukrainian).

Rogenhofer N., Mischitz D., Mann C., Gluderer J., von Schönfeldt V., Jeschke U., Thaler. Correlation of Vitamin D3 (Calcitriol) Serum Concentrations with Vitamin B12 and Folic Acid in Women Undergoing in vitro Fertilisation/Intracytoplasmatic Sperm Injection. CJ.Gynecol Obstet Invest. 2018 Sep 25:1-8. doi: 10.1159/000493138

Povoroznyuk V.V., Balaczka N.I. Vitamin D deficiency in the population of Ukraine and risk factors for its development. Reproduktivna endokrinodogiya. 2013; 5(13): 7–13. (In Ukrainian).

Lee H.S., Kim Y.J., Shim Y.S. et al. (2014) Associations between serum vitamin D levels and precocious puberty in girls. Ann. Pediatr. Endocrinol. Metab., 19(2): 91–95.

Silina T.M., Buxanovska T.M., Palamarchuk D.V. Influence of medical and social factors on the reproductive health of adolescent girls. Ukrayina: zdorov’ya natsiyi. 2015; 4: 36-41 (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-09

Номер

Розділ

Статті