СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОЛОГІВ

Автор(и)

  • М. О. ЩЕРБИНА Харківський національний медичний університет, Ukraine
  • Н. В. ШЕЛЕСТ Харківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(46).2020.219478

Ключові слова:

підготовка до пологів, “зрілість” шийки матки, релаксин, матриксні металопротеінази, оксіпролин, глюкозаміноглікани

Анотація

Одним з провідних чинників, що забезпечують зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності є вирішення проблеми порушень пологової діяльності шляхом удосконалення знань про біологічні механізми пологового процесу. Актуальність проблеми порушень пологової діяльності обумовлена частотою її поширення в популяції, що досягає 30%. Результат пологів для матері і плода залежить від біологічної готовності організму жінки до пологів. Безсумнівно, що вивчення механізмів підготовки до фізіологічних пологів на клітинно-молекулярному рівні може забезпечити важливий прогрес в цьому напрямку.

Метою роботи було визначення нових механізмів регуляції підготовки організму вагітної до пологів шляхом вивчення впливу гормональних і імунологічних факторів на дозрівання шийки матки.

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення мети обстежено 80 першовагітних жінок в терміни гестації 38-40 тижнів, які в залежності від ступеня зрілості шийки матки при надходженні до стаціонару були розділені на основну та контрольну групи. Всім вагітним проводили збір анамнезу, повне клініко-лабораторне обстеження, регламентоване Наказом МОЗ України №417 від 15.07.2011, Визначення готовності організму жінки до пологів проводили з урахуванням оцінки ступеня «зрілості» шийки матки, використовувалася шкала, запропонована E.Bishop. Імунологічні дослідження: проводили визначення сироваткової концентрації релаксину, визначення вмісту матриксних металопротеіназ (ММП-1, ММП-9) в сироватці периферичної крові. Досліджено добову екскрецію з сечею інформаційних біохімічних показників, зокрема оксіпроліну та глікозаміногліканів - маркерів катаболізму колагену. Статистичну обробку отриманих результатів проводили на персональному комп’ютері з використанням програми «STATISTICA-6».

Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження дозволяють виявити найбільш значущі фактори, що характеризують процеси підготовки організму до пологів, до яких можна віднести «гормон пологів» релаксин, а також імунні механізми регуляції «дозрівання» шийки матки перед пологами. Отримані дані дозволяють розцінювати релаксин як позитивний регулятор вироблення основних типів ММП, які впливають на колаген I типу. Така позитивна регуляція ММП-1 і ММП-9 через підвищених рівнів релаксину може мати унікальне значення для розвитку процесів ремоделювання сполучної тканини шийки матки, про що свідчить зміна змісту маркерів метаболічних процесів в шийці матки.

Висновки. Релаксин є важливим фактором у підготовці організму вагітної до пологів, за рахунок регуляції продукції протеолітичних ферментів, матриксних металопротеїназ, в кінці гестаційного процесу. Досліджені фактори можуть бути розцінені як нові маркери настання своєчасних фізіологічних пологів, а також ефективності комплексних терапевтичних заходів по індукції пологів

Біографії авторів

М. О. ЩЕРБИНА, Харківський національний медичний університет

SHCHERBINA N.O.

Н. В. ШЕЛЕСТ, Харківський національний медичний університет

SHELEST N.V

Посилання

Ventskovsky BM, Kaminsky VV, Tatarchuk TF. Miscarriage: new understanding of hormonal imbalance. Zdorovie Ukraini. 2006(8):20-5. (In Russian)

Vdovichenko YP, Zhilka NY, Zhyk SI, Pryadko NG. Current approaches to preinduction and induction of labour, which are evidence-based. Zdorovie zshenshini. 2016(3):24-8., doi:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2016_3_6. (In Ukrainian)

Glagolieva EA, Nikonov AP. Comparative analysis of the effectiveness of current treatments of cervix in the onset of labour. Akusherstvo and ginekologia. 2000(2):26-9. (In Russian)

Martin WL, Hutchon SP. Mechanism and management of normal labour. Current Obstetrics and Gynaecology. 2004;14(5):301-8, doi:10.1016/j.curobgyn.2004.06.001.

Mendelson CR. Minireview: fetal-maternal hormonal signaling in pregnancy and labor. Mol Endocrinol. 2009;23(7):947-54, doi:10.1210/me.2009-0016.

Gomez-Lopez N, Laresgoiti-Servitje E, Olson DM, EstradaGutiérrez G, Vadillo-Ortega F. The Role of Chemokines in Term and Premature Rupture of the Fetal Membranes: A Review1. Biology of Reproduction. 2010;82(5):809-14, doi:10.1095/biolreprod.109.080432.

Sherwood OD. Relaxin’s Physiological Roles and Other Diverse Actions. Endocrine Reviews. 2004;25(2):205-34, doi:10.1210/er.2003-0013.

Sandager P, Uldbjerg N, Henriksen TB, Goldsmith LT, Thorsen P, Weiss G, et al. Circulating relaxin and cervical length in midpregnancy are independently associated with spontaneous preterm birth. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2009;201(2):169.e1-.e6, doi:10.1016/j.ajog.2009.03.030.

Rocha FG, Slavin TP, Li D, Tiirikainen MI, Bryant-Greenwood GD. Genetic associations of relaxin: preterm birth and premature rupture of fetal membranes. Am J Obstet Gynecol. 2013;209(3):258.e1-8, doi:10.1016/j.ajog.2013.05.020.

Weiss G, Goldsmith LT. Mechanisms of relaxin-mediated premature birth. Ann N Y Acad Sci. 2005;1041:345-50, doi:10.1196/annals.1282.055.

Horton JS, Yamamoto SY, Bryant-Greenwood GD. Relaxin modulates proinflammatory cytokine secretion from human decidual macrophages. Biol Reprod. 2011;85(4):788-97, doi:10.1095/biolreprod.110.089201.

Pushkar DY, Gumin L.m Pelvis disorders in women. MEDpressinform 2006:254. (In Russian) 13. Malemud CJ. Matrix metalloproteinases (MMPs) in health and disease: an overview. Front Biosci. 2006;11:1696-701, doi:10.2741/1915.

Labouesse M. Role of the extracellular matrix in epithelial morphogenesis: a view from C. elegans. Organogenesis. 2012;8(2):65-70, doi:10.4161/org.20261.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-09

Номер

Розділ

Статті