ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВАГІТНИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ ТА ОЖИРІННЯМ

Автор(и)

  • Л. В. БАГНІЙ ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”, Ukraine
  • С. М. ГЕРЯК ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”, Ukraine
  • Н. І. БАГНІЙ ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35278/2664-0767.1(47).2021.242659

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння, індекс маси тіла, вагітність

Анотація

На сьогоднішній день неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є частою патологією та актуальною проблемою у вагітних, особливо серед жінок з надмірною масою тіла, оскільки частота жінок репродуктивного віку із ожирінням невпинно зростає. Порушення ліпідного обміну, що є невід’ємною частиною цього захворювання веде до патологічних змін функціонального стану печінки, які у свою чергу негативно відображаються на перебігу вагітності та ведуть до формування акушерських та перинатальних ускладнень.
МЕТОЮ НАШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ було оцінити клініко-лабораторні маркери порушень печінки у вагітних з НАЖХП залежно від індексу маси тіла.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Обстежено 98 вагітних жінок з НАЖХП на стадії неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) у поєднанні з ожирінням. Вік обстежених жінок коливався від 21 до 35 років (середній вік 30,5±1,5 роки). Контрольна група склала 30 практично здорових вагітних. В залежності від індексу маси тіла (ІМТ) всі обстежені жінки розподілені на три групи: І група – вагітні з надмірною масою тіла, ІІ група - вагітні з ожирінням І ступеня, ІІІ група – вагітні з ожирінням ІІ ступеня. Оцінювались частота виникнення основних клінічних скарг та зміни біохімічних показників крові у вагітних в залежності від зростання ІМТ.
РЕЗУЛЬТАТИ. При порівнянні клінічних проявів НАЖХП на стадії неалкогольного стеатогепатиту у вагітних найвища частота спостерігається у групі обстежених жінок з вираженим ожирінням в порівнянні з групою пацієнток з помірним ожирінням та надмірною масою тіла: симптоми астеновегетативного синдрому (підвищена стомлюваність, порушення сну, емоційна лабільність, зниження та підвищення апетиту) виявлені відповідно у 91,6,0%, 79,1% та 61,5% пацієнток (р<0,05), Прояви диспепсії (закрепи, нудота, метеоризм) – у 87,5%, 54,% та 34,6% пацієнток (р<0,05), відчуття важкості або помірна болючість у правому підребер’ї – у 62,5% 50% та 30,7% пацієнток відповідно (р<0,05).
ВИСНОВКИ. У вагітних жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії неалкогольного стеатогепатиту спостерігається виражена клінічна картина перебігу захворювання, що залежить від збільшення ІМТ. Встановлено, у вагітних з НАЖХП порушення функціональної здатності печінки виникає вже на фоні ожиріння І ступеня, що може розглядатись як ранній маркер розвитку стеатогепатиту та ризику акушерських ускладнень.

Біографії авторів

Л. В. БАГНІЙ, ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”

Кафедра акушерства та гінекології № 2

С. М. ГЕРЯК, ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”

Кафедра акушерства та гінекології № 2

Н. І. БАГНІЙ, ДВНЗ “Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського”

Кафедра акушерства та гінекології № 2

Посилання

Hershman M, Mei R, Kushner T. Implications of Nonalcoholic Fatty Liver Disease on Pregnancy and Maternal and Child Outcomes. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2019 Apr;15(4):221-228. PMID: 31435201; PMCID: PMC6696596.

Denisov, N & Grinevich, V & Chernetcova, E & Kornouchova, L & Kravchuk, U & Partsernyak, S & Mironenko, A. (2017). Non-alcoholic fatty liver disease as a new component of the metabolic syndrome in the light of modern methods of diagnosis. Herald of North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. 9. 34-41. 10.17816/mechnikov20179134-41.

Jain D, Khuteta R, Chaturvedi V, Khuteta S. Effect of body mass index on pregnancy outcomes in nulliparous women delivering singleton babies: observational study. J Obstet Gynaecol India. 2012 Aug;62(4):429-31. doi: 10.1007/s13224-012-0225-x. Epub 2012 Aug 1. PMID: 23904704; PMCID: PMC3500949.

Polyzos SA, Kountouras J, Mantzoros CS. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: From pathophysiology to therapeutics. Metabolism. 2019 Mar;92:82-97. doi: 10.1016/j.metabol.2018.11.014. Epub 2018 Nov 29. PMID: 30502373.

Dumolt, J. H., Browne, R. W., Patel, M. S., & Rideout, T. C. (2019). Malprogramming of Hepatic Lipid Metabolism due to Excessive Early Cholesterol Exposure in Adult Progeny. Molecular Nutrition and Food Research, 63(2). https://doi.org/10.1002/mnfr.201800563

Makarov I.O., Borovkov E.I., Kazakov R.D. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease among obese pregnant women. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2012;6(4):18-21. Russian.

Ng M, Fleming T, Robinson M, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2014;384(9945):766–81.

Kulie T, Slattengren A, JackieRedmer J, Counts H, Eglash A, Schrager S. ObesityandWomen’sHealth: An Evidence-Based Review. JABFM. Vol. 24 No. 1. doi: 10.3122/jabfm.2011.01.100076.

Vilar-Gomez E, Calzadilla-Bertot L, Wai-Sun Wong V, Castellanos M, Aller-de la Fuente R, Metwally M, Eslam M, Gonzalez-Fabian L, Alvarez-Quiсones Sanz M, Conde-Martin AF, De Boer B, McLeod D, Hung Chan AW, Chalasani N, George J, Adams LA, Romero-Gomez M. Fibrosis Severity as a Determinant of Cause-Specific Mortality in Patients With Advanced Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Multi-National Cohort Study. Gastroenterology. 2018 Aug;155(2):443-457.e17. doi: 10.1053/j.gastro.2018.04.034. Epub 2018 May 5. PMID: 29733831.

Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D, Fazel Y, Henry L, Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology (Baltimore, Md). 2016; 64(1):73–84. https://doi. org/10.1002/hep.28431 PMID: 26707365.

Hamaguchi M, Kojima T, Takeda N, Nakagawa T, Taniguchi H, Fujii K, Omatsu T, Nakajima T, 12. Sarui H, Shimazaki M, Kato T, Okuda J, Ida K. The metabolic syndrome as a predictor of nonalcoholic fatty liver disease. Ann Intern Med. 2005 Nov 15;143(10):722-8. doi: 10.7326/0003-4819-143-10-200511150-00009. PMID: 16287793.

Younossi Z, Stepanova M, Ong JP, Jacobson IM, Bugianesi E, Duseja A, et al. Nonalcoholic steatohepatitis is the fastest growing cause of hepatocellular carcinoma in liver transplant candidates. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;17(4):748–755.e3.

Allen AM, Therneau TM, Larson JJ, Coward A, Somers VK, Kamath PS. Nonalcoholic fatty liver disease incidence and impact on metabolic burden and death: a 20 year-community study. Hepatology 2018;67(5):1726–1736.

Doycheva I, Issa D, Watt KD, Lopez R, Rifai G, Alkhouri N. Nonalcoholic steatohepatitis is the most rapidly increasing indication for liver transplantation in young adults in the United States. J Clin Gastroenterol 2018;52(4):339–346.

Bohomolov PO, Tsodikov HV. Nealkogol’naia zhirovaia bolezn’ pecheni. Consilium medicum. 2006; (1):7–8. Russian.

Farrell GC. The liver and the waistline: Fifty years of growth. J Gastroenterol Hepatol 2009; 24 Suppl 3: S105-S118 [PMID: 19799688 DOI: 10.1111/j.1440- 1746.2009.06080.x].

Kutchi, I., Chellammal, P. & Akila, A. Maternal Obesity and Pregnancy Outcome: in Perspective of New Asian Indian Guidelines. J Obstet Gynecol India 70, 138–144 (2020).

Hashimoto E, Taniai M, Tokushige K. Characteristics and diagnosis of NAFLD/NASH. J Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec;28 Suppl 4:64-70. doi: 10.1111/jgh.12271. PMID: 24251707.

Noureddin M, Vipani A, Bresee C, Todo T, Kim IK, Alkhouri N, et al. NASH leading cause of liver transplant in women: updated analysis of in- dications for liver transplant and ethnic and gender variances. Am J Gastroenterol 2018;113(11):1649–1659.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Charlton M, Cusi K, Rinella M, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018;67(1):328–357.

Sarkar M, Grab J, Dodge JL, Gunderson EP, Rubin J, Irani RA, Cedars M, Terrault N. Non-alcoholic fatty liver disease in pregnancy is associated with adverse maternal and perinatal outcomes. J Hepatol. 2020 Sep;73(3):516-522. doi: 10.1016/j.jhep.2020.03.049. Epub 2020 Jun 9. PMID: 32531415; PMCID: PMC7438303.

Mosca A, Panera N, Maggiore G, Alisi A. From pregnant women to infants: Non-alcoholic fatty liver disease is a poor inheritance. J Hepatol. 2020 Dec;73(6):1590-1592. doi: 10.1016/j.jhep.2020.06.043. Epub 2020 Sep 18. PMID: 32958329.

James OFW. Diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis. In: Leuschner U, James OFW, Dancygier H (eds.). Steatohepatitis (NASH and ASH), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001, 34-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Статті