DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019.180988

ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. М. ГОНЧАРЕНКО, В. О. БЕНЮК, Ю. В. КРАВЧЕНКО, А. В. ГАНУЩАК, О. В. ЗАБУДСЬКИЙ, О. В. КАЛЕНСЬКА

Анотація


В статті представлено результати індивідуалізованого етапного лікування хворих репродуктивного віку з гіперплазією ендометрія.

Мета: підвищити ефективність лікування хворих з простою гіперплазією ендометрія шляхом розробки та втілення лікувального алгоритму з урахуванням особливостей імуногістохімічного профілю.

Матеріали і методи: У роботі представлені результати обстеження та лікування 203 жінок репродуктивного і пременопаузального віку з простою гіперплазією ендометрія. За допомогою імуногістохімічного методу вивчені особливості експресії рецепторів естрогенів і прогестерону, маркери апоптозу і ЕС-клітини. Проведено патогенетичне обґрунтування етапного лікування гіперпластичних процесів ендометрія з урахуванням рецепторного фенотипу, що дозволило поліпшити ефективність терапії цієї патології.

Результати і обговорення: Аналіз отриманих даних імуногістохімчного профілю ендометрія показав, що зниження рівня експресії PR нижче 100 од шкали HISTOScore, підвищення антиапоптичного протеїну Bcl-2 – вище 2,4 бала та збільшення кількості ЕС-клітин внутрішньотканинної APUD-системи ендометрія більше 4,8 в полі зору, вказує на прогестин-нечутливу форму гіперпластичного процесу і визначає необхідність індивідуалізованої лікувальної тактики з застосуванням агоністів гонадотропін-рилізинг гормонів. В групі жінок з простою гіперплазією ендометрія без атіпії в репродуктивному віці у - 13,1% та в пременопаузальному у - 18,5% пацієнтів спостерігається прогестин-нечутлива форма патологічного процесу, що визначає необхідність індивідуалізованої тактики лікування.

Висновки: Призначення агоністів гонадотропін-рилізинг гормонів з метою меностазу на протязі 6 місяців веде до відновлення чутливості ендометрію до прогестинів, встановлення фізіологічних співвідношень рецепторних систем та балансу між процесами апоптозу та проліферації, що дозволяє проводити патогенетично спрямовану етапну раціональну терапію гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного та пременопаузального віку.


Ключові слова


гіперплазія ендометрія; рецептори до прогестерону і естрогену; імуногістохімія; ЕС-клітини

Повний текст:

PDF

Посилання


Intrauterine pathology /edit. by prof V.A. Benyuk. – Kyiv, 2013:203.

Algorithms in obstetrics and gynecology [edit. by prof. Benyuk V.A.] Doctor’s guide. –Kyiv, 2016:510.

Goncharenko V.M., Rosha L.H., Tybin Yu.V., Kalenska O.V., Melnychuk O.P. Organization and conduct of immunohistochemical studies / Guidelines – Kyiv, 2015:33.

Benyuk V.O., Goncharenko V.M. 4. Individualization of treatment of women of reproductive and premenopausal age with hyperplastic processes of the endometrium. Womenʼs health. 2014;10:125-130.

Kurchenko A.I, Benyuk V.O., Goncharenko V.M. 5. Clinical and immunological parallels in women with endometrial pathology. Immunology and Allergology, 2014;4:17-22.

Goncharenko V.M., Kurchenko A.I. Benyuk V.O., Kalenska O.V., Strokan A.M. Immunological criteria for evaluation of the proliferative potential of endometrium in women of reproductive age. Immunology and Allergology, 2015;1:64-68.

Goncharenko V.M., Benyuk V.O., Kalenskaya O.V., Strokan A.M., Bubnov R.V. Immunohistological chemical research of the apoptosis in endometrium APUD-system state interaction in normal and pathological conditions. Womenʼs health,2016;1(107):63-67.

Benyuk V.A., Goncharenko V.N. Clinical and morphological substantiation of the differential algorithm for the treatment of endometrial hyperplastic processes in women of reproductive age. Maternal and Child Health. Mynsk,2014;1 (23):17-21.

Dubossarskaia Z. M., Dubossarskaia Yu.A, et al. Theory and practice of gynecological endocrinology. Dnepropetrovsk, 2005:412.

Zaporozhan V. N. Tatarchuk T. F., Dubinina V. H. Modern diagnostics and treatment of endometrial hyperplastic processes. Reproductive endocrinology. 2012; 1 (3): 32–38.

Tatarchuk T.F., Solskyi Ya.P. Endocrine gynecology (clinical essays).. Kyiv, 2003;1:300.

Tatarchuk T. F. Burlaka E. V. Modern principles of diagnosis and treatment of endometrial hyperplastic processes. Women’s health.2003; 4: 107–113.

Vinatier D. Is endometriosis an endometrial disease? /D.Vinatier, M.Cosson, P. Dufour // Europ. J. Obstet. Gynaec. And Reprod. Biol. 2000; 91 (2):113 – 125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Внутриматочная патология [под ред. Бенюка В.А.] / Бенюк В.А., Гончаренко В.Н., Забудский А.В., Кувита Ю.В., Никонюк Т.Р., Усевич И.А. Довідник «Гинеколог». – К.: «Здоров’я України», 2013. – 206 с.

Алгоритмы в акушерстве и гинекологии [под ред. Бенюка В.А.] / Бенюк В.О., Макаренко М.В., Диндарь Е.А., Усевич И.А., Говсеев Д.А., Гончаренко В.Н., Гичка Н.М., Ковалюк Т.В., Колесник В.Л. Справочник врача. – К.: ТОВ «Доктор-Медиа», 2016. – 510 с.

Організація та проведення імуногістохімічних досліджень / Гончаренко В.М., Роша Л.Г., Тибінь Ю.В., Каленська О.В., Мельничук  О.П. // Методичні рекомендації. – Київ, 2015. – 33 с.

Індивідуалізація лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія / Бенюк В.О., Гончаренко В.М. // Здоровье женщины. – 2014. – No10. – С. 125-130.

Клініко-імунологічні паралелі у жінок з патологією ендометрію / Курченко А.І, Бенюк В.О., Гончаренко В.М. // Імунологія та алергологія. – 2014. – No4. – С. 17-22.

Імунологічні критерії оцінки проліферативного потенціалу ендометрію у жінок репродуктивного віку / Гончаренко В.М., Курченко А.І. Бенюк В.О., Каленська О.В., Строкань А.М. // Імунологія та алергологія. – 2015. – No 1. – С. 64-68.

Immunohistological chemical research of the apoptosis in endometrium APUD-system state interaction in normal and pathological conditions/ Goncharenko V.M., Benyuk V.O., Kalenskaya O.V., Strokan A.M., Bubnov R.V. // Здоровье женщины. – 2016. – No 1 (107). – С. 63-67.

Клинико-морфологическое обоснование дифференциального алгоритма лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста / Бенюк В.А., Гончаренко В.Н. // «Охрана материнства и детства» Рецензируемый научно-практический журнал (Минск). – 2014. – No1 (23). – С. 17-21.

Дубоссарская З. М., Дубоссарская Ю.А, и соавт. Теория и практика гинекологической эндокринологии. Днепропетровск, 2005:412.

Запорожан В. Н. Татарчук Т. Ф., Дубинина В. Г. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия. Репродуктивная эндокринология. 2012; 1 (3): 32–38.

Татарчук Т.Ф., Сольский Я.П. Эндокринная гинекология (клинические очерки). – К.: Заповіт, 2003. – Ч. 1. – 300 с.

Татарчук Т. Ф. Бурлака Е. В. Современные принципы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия. Здоровье женщины. 2003; 4: 107–113.

Vinatier D. Is endometriosis an endometrial disease? /D.Vinatier, M.Cosson, P. Dufour // Europ. J. Obstet. Gynaec. AndReprod. Biol. – 2000. – Vol. 91, N 2. – P. 113 – 125.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2664-0767 (print)
E-ISSN: 2707-1677 (online)