№ 2(44) (2019)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ТА ПРОДУКЦІЇ СТРЕСОВИХ ГОРМОНІВ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (English)
Л. М. ВИГІВСЬКА, І. В. МАЙДАННИК, Т. В. КОВАЛЮК, В. Ф. ОЛЕШКО 6-11
КЛІНІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКІВ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ No3 ЗА 2018 РІК PDF
В. О. БЕНЮК, Н. М. ГИЧКА, А. С. КОТЕНОК, Т. В. КОВАЛЮК, С. В. БЕНЮК 12-17
ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАПІЗНІЛОГО ДОЗРІВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНОГО ІНТЕРВАЛУ PDF
О. М. БОНДАРЕНКО, І. А. ЖАБЧЕНКО, І. С. ЛІЩЕНКО, Т. М. КОВАЛЕНКО, О. Р. СЮДМАК 18-23
ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ДИСТРЕСУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ВТРАТАМИ В АНАМНЕЗІ PDF
Л. І. ВОРОБЕЙ 24-30
ОСОБЛИВОСТІ ДОПЛЕРОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ PDF
І. З. ГЛАДЧУК, Е. А. ПАНЧУК 31-34
ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. М. ГОНЧАРЕНКО, В. О. БЕНЮК, Ю. В. КРАВЧЕНКО, А. В. ГАНУЩАК, О. В. ЗАБУДСЬКИЙ, О. В. КАЛЕНСЬКА 35-42
ОЦІНКА СТАНУ ЛАКТАЦІЇ У ПОРОДІЛЬ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ PDF
О. А. ДИНДАР, Т. Р. НИКОНЮК, С. О. ІВАНЮТА, Г. І. МАКАРЕНКО, І. О. ЄМЕЦЬ 43-50
КОНЦЕПЦІЯ ЛІКУВАННЯ КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
З. М. ДУБОССАРСЬКА, Л. П. ГРЕК 51-58
МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ТА ОЖИРІННЯМ PDF
В. В. КАМІНСЬКИЙ, В. В. ЧАЙКА 59-65
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЮ РІДИНОЮ PDF
А. В. КУЗЬМІНА, В. О. БЕНЮК, В. М. ГОНЧАРЕНКО, І. А. УСЕВИЧ, В. О. ПОЛОВИНКА 66-71
КЛІНІЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНОГО У ОДИНОКИХ ЖІНОК PDF
В. В. КУРОЧКА, Н. П. КОРОЛЮК, С. В. БЕНЮК, А. А. МОМОТ 72-75
ЗНАЧЕННЯ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D ТА РІВНЯ ПРОКАЛЬЦИТОНІНУ В ПРОГНОЗУВАННІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ З РИЗИКОМ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ PDF
Г. С. МАНАСОВА, Н. В. ДІДЕНКУЛ, З. В. ЧУМАК, Н. В. КУЗЬМИН 76-80
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ У ЖІНОК З БАГАТОПЛІДНІСТЮ ЗА УМОВИ БЕЗСИМПТОМНОГО ВКОРОЧЕННЯ ШИЙКИ МАТКИ PDF
І. М. НІКІТІНА, В. І. БОЙКО, Н. В. КАЛАШНИК, Т. В. БАБАР, Н. А. ІКОНОПИСЦЕВА, А. В. БОЙКО, М. А. БОЛОТНА 81-90
ВПЛИВ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ І СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЇ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛОГІВ PDF (Русский)
О. М. НОСЕНКО, КАМЕЛЬ БАКАРІ 91-96
РОЛЬ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН МАТКИ У РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ PDF
О. М. НОСЕНКО, О. М. КОСЮГА 97-103
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЗУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ PDF
Д. А. ПОКРОВЕНКО, М. В. МЕДВЕДЄВ 104-110
МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ПЛАЦЕНТАРНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПРИ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ДРТ PDF
С. Є. САВЧЕНКО, О. О. ДЯДИК, Т. В. КОЛОМІЙЧЕНКО, І. В. РОГАВА 111-120
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ PDF
Л. П. ШЕЛЕСТОВА, Н. М. РАДЧЕНКО 121-125
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО КАНДИДОЗНО-ГЕРПЕТИЧНОГО ВУЛЬВОВАГІНІТУ PDF
О. А. ЩЕРБА, Л. Д. ЛАСТОВЕЦЬКА, В. А. ШАКО 126-131
МІКРОБІОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ У ВАГІТНИХ З БАКТЕРІАЛЬНІМ ВАГІНОЗОМ PDF
М. О. ЩЕРБИНА, І. Ю. ПЛАХОТНА, І. М. ЩЕРБИНА 132-139