DOI: https://doi.org/10.35278/2664-0767.2(44).2019.181225

МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ПЛАЦЕНТАРНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ПРИ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ДРТ

С. Є. САВЧЕНКО, О. О. ДЯДИК, Т. В. КОЛОМІЙЧЕНКО, І. В. РОГАВА

Анотація


Вагітність, що настала в результаті застосування ДРТ, відноситься до категорії високого ризику прееклампсії. Етіологія прееклапмсії недостатньо з’ясована.

Метою дослідження стало вивчення морфологічних та імуногістохімічних ознак плацентарних порушень у жінок з прееклампсією на тлі вагітності після ДРТ.

Матеріали та методи дослідження. Проведено патоморфологічне та імуногістохімічне дослідження 20 плацент жінок основної групи, вагітність яких настала після застосування ДРТ: 10 плацент жінок з прееклампсією та 10 плацент – без прееклампсії, 10 плацент здорових жінок зі спонтанною фізіологічною вагітністю (контрольна група). Застосовували моноклональні антитіла до фактору CD31+, VEGF та фактору фон Віллебранда.

Результати дослідження. Для жінок з прееклампсією характерні виражені явища дегенеративних змін у тканині оболонок посліду та тканині плаценти. Спостерігалися випадки з помірною запальною інфільтрацією в плацентарних оболонках. Характерними були прояви вираженого субтотального фібриноїдного некрозу ворсин з вираженими дегенеративно-склеротичними змінами на тлі порушень ліпідного обміну, явища гіперплазії синцитіотрофобласту з формуванням вузликів та проявами порушення реології крові. На плодовій поверхні оболонок відмічається нашарування фібрину з домішками лімфогістіоцитарної запальної інфільтрації, у просвітах судин - пристінкове утворення фібринових тромбів з явищами еритролімфостазів. У більшості (70 %) плацент відмічено крововиливи, розташовані переважно навколо судин. При імуногістохімічному дослідженні з моноклональними антитілами до CD31+ відмічалося виражене зниження експресії клітинами ендотелію після ДРТ з прееклампсією відносно високого рівня експресії в при фізіологічній вагітності. Високий та підвищений рівень експресії фактору фон Віллебранду після ДРТ відповідає вираженості склеротичних та тромботичних змін тканини посліду. Виявлено високий рівень експресії VEGF при прееклампсії у порівнянні з незначною експресією при фізіологічній вагітності.

Висновки. У плаценті жінок з прееклампсією імуногістохімічні дослідження виявили виражені зміни, що вказують на наявність ендотеліальної дисфункції, склеротичні та тромботичні зміни, нестабільність судинної стінки. Як патоморфологічні, так і імуногістохімічні зміни в плаценті були більш виражені при ранньому розвитку прееклампсії, що відповідає сучасним поглядам про плацентарне походження ранньої прееклампссії та неплацентарне – пізньої.


Ключові слова


вагітність; допоміжні репродуктивні технології; прееклампсія; плацента; імуногістохімічні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Kawwass JF, Badell ML. Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology. Obstet Gynecol. 2018 Sep;132(3):763-772

Luke B. Pregnancy and birth outcomes in couples with infertility with and without assisted reproductive technology: with an emphasis on US population-based studies. Am J Obstet Gynecol. 2017 Sep;217(3):270-281.

Barnhart KT. Assisted reproductive technologies and perinatal morbidity: interrogating the association.Fertil Steril. 2013. Feb;99(2):299-302.

Zhu L, Zhang Y, Liu Y, Zhang R, Wu Y, Huang Y et al. Maternal and Live-birth Outcomes of Pregnancies following Assisted Reproductive Technology: A Retrospective Cohort Study. Sci Rep. 2016 Oct 20;6:35141.

Tarlatzi TB, Romain Imbert R, Mercadal BA, Demeestere I, Venetis CA, Englert Y, Delbaere A. Does oocyte donation compared with autologous oocyte IVF pregnancies have a higher risk of preeclampsia? Reprod Biomed Online. 2017;34(1):11-8.

Burton GJ, Redman CW, Roberts JM, Moffett A. Preeclampsia: pathophysiology and clinical implications BMJ. 2019 Jul 15;366:l2381. doi: 10.1136/bmj.l2381.

Boeldt, D., Bird, I. Vascular adaptation in pregnancy and endothelial dysfunction in preeclampsia, Journal of Endocrinology, 2017; 232(1), R27-R44. Retrieved Jul 29, 2019, from https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/232/1/R27.xml

Privratsky JR, Newman PJ. PECAM-1: regulator of endothelial junctional integrity. Cell Tissue Res. 2014;355(3):607–619. doi:10.1007/s00441-013-1779-3

Maas M, Stapleton M, Bergom C, Mattson DL, Newman DK, Newman PJ. Endothelial cell PECAM-1 confers protection against endotoxic shock. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005;288:H159–H164.

Chakrabarti S, Barrow CJ, Kanwar RK, Ramana V, Kanwar JR1.Current protein-based anti-angiogenic therapeutics. Mini Rev Med Chem. 2014;14(3):291-312.

Sokolov D.I.. Kolobok A.V.. Lesnichiya M.V. The role of proangiogenic and anti-angiogenic factors in the development of the placenta. Meditsinskaya Immunologiya. 2008, 10 (4-5):347-52.

Peter J. Lenting, Olivier D. Christophe and Cécile V. Denis von Willebrand factor biosynthesis, secretion, and clearance: connecting the far ends Blood 2015 125:2019-2028; doi: https://doi.org/10.1182/blood-2014-06-528406

Akinshina SV, Biczadze VO, Gadaeva ZK, Makaczariya AD. The importance of thrombotic microangiopathy in the pathogenesis of obstetric complications/ Akusherstvo, ginekologiya i reprodukcziya. 2015; N2: c.62-71 http://www.gyn.su/article.php?what=290

Nedzved` MK., Cherstvyj ED. Pathological anatomy: study guide. Minsk, 2011. 640.

Bosco C, González J, Gutiérrez R, Parra-Cordero M, Barja P, Rodrigo R. Oxidative damage to pre-eclamptic placenta: immunohistochemical expression of VEGF, nitrotyrosine residues and von Willebrand factor. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Nov;25(11):2339-45. doi: 10.3109/14767058.2012.695823. Epub 2012 Jun 19.

Shchegolev A.I.. Tumanova U.N.. Lyapin V.M. Violations of the structure and vascularization of the villi of the placenta with fetal growth retardation . Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2018. 4.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27921 (дата обращения: 01.08.2019)

Abdel-Hamid AA, Firgany AE, Mesbah Y, Soliman MF. Pattern of adhesive molecules expression in placenta of noncomplicated ART pregnancies Placenta. 2016 Dec;48:126-132. doi: 10.1016/j.placenta.2016.10.016. Epub 2016 Nov 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kawwass JF, Badell ML. Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology. Obstet Gynecol. 2018 Sep;132(3):763-772

Luke B. Pregnancy and birth outcomes in couples with infertility with and without assisted reproductive technology: with an emphasis on US population-based studies. Am J Obstet Gynecol. 2017 Sep;217(3):270-281.

Barnhart KT. Assisted reproductive technologies and perinatal morbidity: interrogating the association.Fertil Steril. 2013. Feb;99(2):299-302.

Zhu L, Zhang Y, Liu Y, Zhang R, Wu Y, Huang Y et al. Maternal and Live-birth Outcomes of Pregnancies following Assisted Reproductive Technology: A Retrospective Cohort Study. Sci Rep. 2016 Oct 20;6:35141.

Tarlatzi TB, Romain Imbert R, Mercadal BA, Demeestere I, Venetis CA, Englert Y, Delbaere A. Does oocyte donation compared with autologous oocyte IVF pregnancies have a higher risk of preeclampsia? Reprod Biomed Online. 2017;34(1):11-8.

Burton GJ, Redman CW, Roberts JM, Moffett A. Preeclampsia: pathophysiology and clinical implications BMJ. 2019 Jul 15;366:l2381. doi: 10.1136/bmj.l2381.

Boeldt, D., Bird, I. Vascular adaptation in pregnancy and endothelial dysfunction in preeclampsia, Journal of Endocrinology, 2017; 232(1), R27-R44. Retrieved Jul 29, 2019, from https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/232/1/R27.xml

Privratsky JR, Newman PJ. PECAM-1: regulator of endothelial junctional integrity. Cell Tissue Res. 2014;355(3):607–619. doi:10.1007/s00441-013-1779-3

Maas M, Stapleton M, Bergom C, Mattson DL, Newman DK, Newman PJ. Endothelial cell PECAM-1 confers protection against endotoxic shock. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005;288:H159–H164.

Chakrabarti S, Barrow CJ, Kanwar RK, Ramana V, Kanwar JR1.Current protein-based anti-angiogenic therapeutics. Mini Rev Med Chem. 2014;14(3):291-312.

Соколов Д.И., Колобок А.В., Лесничия М.В. Роль проангиогенных и антиангиогенных факторов в развитии плаценты // Медицинская Иммунология. 2008, Т.10, No4-5, С.347-352.

Peter J. Lenting, Olivier D. Christophe and Cécile V. Denis von Willebrand factor biosynthesis, secretion, and clearance: connecting the far ends Blood 2015 125:2019-2028; doi: https://doi.org/10.1182/blood-2014-06-528406

Акиньшина С.В., Бицадзе В.О., Гадаева З.К., Макацария А.Д. Значение тромботической микроангиопатии в патогенезе акушерских осложнений Акушерство, гинекология и репродукция. 2015; N2: c.62-71 http://www.gyn.su/article.php?what=290

Недзьведь, М. К.Патологическая анатомия : учеб пособие / М. К. Недзьведь, Е. Д. Черствый. - Минск : Выш. шк., 2011. - 640 с.

Bosco C, González J, Gutiérrez R, Parra-Cordero M, Barja P, Rodrigo R. Oxidative damage to pre-eclamptic placenta: immunohistochemical expression of VEGF, nitrotyrosine residues and von Willebrand factor. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Nov;25(11):2339-45. doi: 10.3109/14767058.2012.695823. Epub 2012 Jun 19.

Щеголев А.И., Туманова У.Н., Ляпин В.М. Нарушения структуры и васкуляризации ворсин плаценты при задержке роста плода // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – No 4.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27921 (дата обращения: 01.08.2019)

Abdel-Hamid AA, Firgany AE, Mesbah Y, Soliman MF. Pattern of adhesive molecules expression in placenta of non-complicated ART pregnancies Placenta. 2016 Dec;48:126-132. doi: 10.1016/j.placenta.2016.10.016. Epub 2016 Nov 2.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2664-0767 (print)
E-ISSN: 2707-1677 (online)